• IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

     • Dnia 30 września obchodziliśmy IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Tego dnia w naszej szkole uczniowie kl. Vb odpytywali chętnych ze znajomości tabliczki mnożenia w myśl hasła: „Młodsi pytają, czy starsi tabliczkę znają”. Jeśli uczeń odpowiedział na wszystkie pytania otrzymywał tytuł - „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Egzaminatorzy przepytywali także nauczycieli. Okazuje się, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele radzą sobie bardzo dobrze w mnożeniu

      i dzieleniu w zakresie 100.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska

     • EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

     •  W dniach od 23 września do dnia 30 września 2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie po raz pierwszy odbył się  Europejski Tydzień Sportowy dla Wszystkich. Całość przedsięwzięcia została zainicjowana przez Komisję Europejską promującą sport i aktywność fizyczną. W ramach „ Europejskiego Tygodnia Sportu” zorganizowane zostały prelekcje na temat zdrowego trybu życia pt. „Wiem co jem” , znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia, zwłaszcza u osób młodych.

                      Uczniowie z radością uczestniczyli w warsztatach z piłki nożnej oraz rozgrywkach sportowych, gdzie  w formie zabawy rywalizowali ze swoimi rodzicami. W czasie  całego „Tygodnia Sportuwybieraliśmy najlepszego zawodnika turnieju, najlepszego bramkarza oraz króla strzelców .            

                    Cała impreza rekreacyjno – sportowa odbyła się na  boisku szkolnym.  Głównym celem działań sportowych była aktywizacja ruchowa całej społeczności szkolnej i lokalnej naszej miejscowości, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie

          i nie prowadzą aktywnego trybu życia.

              Największym powodzeniem cieszyły się turnieje piłkarskie dla dzieci w wieku przedszkolnym, w których brali również udział rodzice przez co gry i zabawy były jeszcze bardziej weselsze. Zarówno rodzice jaki uczniowie podeszli do zawodów z ogromnym zaangażowaniem, starając się wypaść jak najlepiej.

            Tydzień ten miał za zadanie promować integrację rodzinną oraz aktywność ruchową, jako najlepszą formę spędzania wolnego czasu

      i zdrowego stylu życia.

                                             Opracowała: Katarzyna Nowakowska

     • SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI

     • 12 września 2019 roku oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie asp. szt. Michał Kowalczyk odwiedził uczniów kl. I-III oraz IV-VIII.

      Dla najmłodszych nasz gość przygotował ciekawe zagadki o przepisach ruchu drogowego, z rozwiązaniem których dzieci nie miały żadnych problemów. Pan Michał był pod wrażeniem wiedzy jaką zaprezentowali wychowankowie ZPO w Skroniowie i dlatego w nagrodę obdarował ich słodkimi lizakami.

      W klasach IV-VIII policjant poruszył temat dopalaczy oraz cyberprzemocy. Zwrócił szczególną uwagę na skutki zażywania niebezpiecznych substancji oraz przemocy internetowej. Mamy nadzieję, że słowa rzecznika prasowego na długo pozostaną w pamięci naszej młodzieży.

       

      Opracowała : Katarzyna Nowakowska

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

     • 2 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020. Pewnie wielu uczniów z żalem żegnało wakacje, bo jak zawsze trwały za krótko, ale mamy nadzieję, że znalazła się przynajmniej garstka takich, którzy do szkoły powrócili z radością choćby dlatego, by spotkać swoich kolegów i koleżanki.

      Najpierw wszyscy wzięli udział we Mszy Świętej, którą odprawił ks. Jerzy Słupik.

      Po powrocie do szkoły P. Dyrektor serdecznie powitała wszystkich zebranych gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Przedstawiła także wychowawców poszczególnych klas, życząc Gronu Pedagogicznemu, dzieciom i młodzieży wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym oraz radości z realizacji małych i dużych planów.

       

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska

     • 11 CZERWCA 2019 ROKU

     • Tuż przed wakacjami na sali gimnastycznej gościliśmy  artystów kieleckiej filharmonii, którzy zaprezentowali utwory muzyczne związane z latem. Pani Agnieszka  - prowadząca te spotkania  przedstawiła wszystkim obecnym instrument  strunowy  tj.  ++   g i t a r ę     e l e k t r y c z n a ++ . ... Warto podkreślić, że tego typu koncertów i zajęć dydaktycznych w naszej placówce odbyło się dziewięć.

       

                                      Opracował: W. Włodzimierz

     • J A K N I E C Z Y T A M, J A K C Z Y T A M

     • ======                  W  piękny  słoneczny  dzień tj, w piątek, 07.06. 2019 roku o godz. 10.00  na boisku szkolnym  uczniowie i  grupa  I, II i III przedszkolaków z naszej szkoły wzięła udział w corocznej akcji pod hasłem; ,,  J A K    N I E    C Z Y T A M,    J A K    C Z Y T A M ,,. Koordynatorami  tego programu byli następujący nauczyciele: Katarzyna Nowakowska, Marta Leksa, Piotr Zaczkowski i Włodzimierz Walczyński.  W dniu tym uczestniczyło 170 dzieci. Warto podkreślić, że nasi starsi uczniowie wybrali na tę okazję przede wszystkim lektury szkolne / ,, Syzyfowe prace,, . ,, Przypadki Robinsona Cruzoe,, , ,, Zdążyć przed Panem Bogiem,, , ,, Morderstwo w Orient Expressie,, itp. Natomiast wśród najmłodszych uczniów w wyborze królowały baśnie, bajki i opowiadania  znanych i mniej znanych autorów.     ========

       

                                                                     Opracował: W. Włodzimierz

     • ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA "TUPROGRAMUJEMY"

     • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i uczniowie klas 1-2 naszej szkoły wzięli udział w innowacyjnym projekcie „Tu#programujeMY‘’ realizowanym przez Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji w partnerstwie z Fundacją Girls Code Fun, zapewniającym wsparcie dla uczniów, nauczycieli i szkół z województwa świętokrzyskiego. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

         Od listopada 2018 r. rozpoczęły się szkolenia w ramach tego projektu. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych, w szczególności z zakresu nauki i nauczania programowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w woj. świętokrzyskim.

         Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z naszej szkoły podnieśli poziom swojej wiedzy i umiejętności w zakresie programowania. Trenerzy prowadzący szkolenia omówili zagadnienia dotyczące metodyki nauczania programowania, zaprezentowali najbardziej popularne języki programowania oraz narzędzia do nauki programowania – robota DASH, grę Scottie Go! 

         Po ukończeniu szkolenia nauczyciele rozpoczęli zajęcia  z uczniami. Atrakcją zajęć okazał się robot DASH. Nasi uczniowie w oparciu o scenariusze zajęć i aktywizujące metody nauki stawiali pierwsze kroki w świecie programowania. Przy użyciu tabletów i aplikacji dla robota, tworzyli sekwencje zdarzeń za pomocą  prostego interfejsu. Podczas zajęć zdobyli kompetencje, które  będą procentować na przyszłość  w takich dziedzinach, jak robotyka, inżynieria, czy technologia. Dzięki realizacji projektu szkoła zyskała  kadrę nauczycieli klas 1-3 przygotowaną do prowadzenia zajęć z programowania oraz materiały dydaktyczne i 4 roboty, które będą służyć innym uczniom po zakończeniu realizacji projektu. 

      Projekt zakończył się wyjazdem do Kielc organizowanym przez Biuro Projektu na zajęcia rozwijające  kompetencje informatyczne z wykorzystaniem funkcjonalności Lego Mindstorms EV3 poza środowiskiem szkolnym.

     • VI FESTIWAL MECHATRONIKI

     • Nasi  uczniowie po raz pierwszy wzięli udział w takim festiwalu. Mieli możliwość usłyszeć wiele cikawych informacji, a także zmierzyć się z możliwościami robotów, skonstruowanych przez swoich starszych kolegów.

     • ZAKTUALIZOWANA PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA

     • Szanowni Państwo,

      wyniki aktualnych badań naukowych wskazują, że nadwagę i otyłość ma co piąty uczeń.  Wiedza o żywności i żywieniu oraz ich wpływie na zdrowie człowieka podlega stałym zmianom. Odzwierciedleniem najnowszej wiedzy z tego zakresu są piramidy żywieniowe dedykowane różnym grupom populacyjnym, które są prostym narzędziem edukacyjnym w profilaktyce dietetycznej. W 2019 r. podczas  IV Narodowego Kongresu Żywieniowego przedstawiono zaktualizowaną Piramidę Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla Dzieci i Młodzieży.

      Z uwagi na wprowadzone w Piramidzie zmiany uprzejmie informuję, że Instytutu Żywności i Żywienia prowadzi portal pod nazwą Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl, na którym dostępne są piramidy żywieniowe dla dzieci i młodzieży oraz artykuły opracowane przez ekspertów.

      Świętokrzyski Kurator OświatyKazimierz Mądzik

     • DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE

     • Informujemy, że dnia 27.05.2019r. o godz. 16.00 na terenie szkoły odbędzie się spotkanie
      z rodzicami na temat " Bezpieczeństwo dzieci
      i uczniów w placówkach oświatowych"
      z udziałem Policjanta, Pedagoga i Psychologa.

      ZAPRASZAMY

     • DNI SIĄŻKI

     • 9 maja 2019r. w ZPO w Skroniowie uczniowie kl. IVa pod opieką p. Katarzyny Nowakowskiej i

      p. Włodzimierza Walczyńskiego przygotowali akademię z okazji Dnia Książki. Oprócz ciekawych informacji dotyczących historii książki, jej rodzajów i roli jaką pełni w naszym życiu, przygotowano także krótki konkurs. Najmłodsze dzieci zgadywały z jaką baśnią kojarzą się poszczególne rekwizyty, a starsze miały podać tytuł utworu, z którego pochodzi dany cytat. Wszyscy uczestnicy poradzili sobie znakomicie, za co zostali obdarowani słodkimi upominkami.

       

      Opracowała:

      Katarzyna Nowakowska

     • PRZERWA NA CZYTANIE

     • 08.05.2019r. ZPO w Skroniowie wziął udział w Ogólnopolskiej Akcji - „Przerwa na czytanie”. Koordynatorami tego wspaniałego przedsięwzięcia byli: p. Włodzimierz Walczyński, p. Katarzyna Nowakowska oraz p. Marta Leksa.

      Po trzeciej lekcji w sali gimnastycznej uczniowie klas IV-VIII, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice, chcąc uczcić Tydzień Biblijny, czytali fragmenty Pisma Świętego: „Przypowieść o synu marnotrawnym”, „O zbłąkanej owcy”, „Nowe przykazanie” itd. Na czwartej przerwie zgromadzono przedszkolaków oraz klasy I-III. Wychowankowie wysłuchali pięknego czytania baśni pt.: „O wilku i siedmiu koźlątkach”. Wszyscy czytający nie używali mikrofonu, dzięki czemu na sali panowała całkowita cisza i skupienie. W całej akcji uczestniczyło 191 osób.

       

      Opracowała:

      Katarzyna Nowakowska

     • IV Powiatowy Konkurs Kaligraficzny Pisania Piórem w Potoku Wielkim.

     • Dnia 07.05.2019r. dwie uczennice z naszej szkoły: Elena Zapart – kl. I i Barbara Leśniewska –

      kl. VII pod opieką p. Katarzyny Nowakowskiej wzięły udział w IV Powiatowym Konkursie Kaligraficznego Pisania Piórem w Potoku Wielkim. Konkurs adresowany był do dwóch grup wiekowych – klas I-III i IV-VIII. Młodsi uczestnicy mieli do napisania pierwszą zwrotkę wiersza Jana Brzechwy pt.: „Kaczka-dziwaczka”, a starsi cały wiersz Wisławy Szymborskiej pt.: „Nic dwa razy się nie zdarza”.

      Dodatkowo uczniowie pisali krótki fragment z Pisma Świętego oraz wysłuchali wykładu na temat piśmiennictwa i tworzenia ikon – taką niespodziankę przygotowali zakonnicy z Klasztoru Cystersów w Jędrzejowie. Nagrodę książkową otrzymała Elena Zapart – uczennica kl. I Szkoły Podstawowej im. Roalda Amundsena w Skroniowie.

       

      Opracowała:

      Katarzyna Nowakowska

     • WITAJCIE UCZNIOWIE KLASY CZWARTEJ

     • ZBLIŻA SIĘ TERMIN EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ 

      JEŚLI CHCESZ POĆWICZ