• HISTORIA SZKOŁY

    • Z KART HISTORII SZKOŁY

     Jak podaje najstarsza Kronika Szkoły - notatka pierwszego nauczyciela (uczącego w latach 1915-1917) E. Sobolewskiego, napisana

     w lutym 1917roku:

     "Rok 1915 wielkiej wszechświatowej zawieruchy zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach Skroniowa:

     w październiku bowiem 1915r. nauczyciel ludowy, pracujący już kilka lat na tym polu, założył tu szkołę prywatną za pobieraniem niewielkiego wynagrodzenia

     od poszczególnych dzieci, najbiedniejszych zaś uczył darmo. (…)

     Trwało tak do wiosny (…) 1 marca 1916r. od tego czasu prywatna szkoła w Skroniowie stała się rządową pod nazwą Szkoła w Skroniowie I , a wynagrodzenie za naukę pobierał nauczyciel już nie od rodziców dzieci, lecz z kasy c.-k. komendy obwodowej w Jędrzejowie w ilości 75 koron miesięcznie. Wynagrodzenie to, zwłaszcza przy szalonej drożyźnie jaka była podczas wojny, okazało się niedostateczne i wśród nauczycielstwa powstała straszna nędza. Nauczyciele zwracali się kilkakrotnie do tymczasowych władz okupacyjnych z prośbą o podwyższenie płacy, lecz głos ich był „głosem wołającego na puszczy.”

     Dnia 1 maja 1917r. nastąpiła zmiana nauczyciela. Nowym nauczycielem został mianowany Piotr Pleban (uczący w roku 1917), później (1917-1918) Gabriel Czerwik, (1918-1921)Andrzej Kubicki, 1921-1922) H. Czarnecka, (1922-1939) Edward Mrożek. W tym czasie tj. w roku 1922 placówka była nieczynna z powodu braku lokalu szkolnego, który wkrótce wynajęto u p. Jana Hatysa. W latach 1923-1925 u p. Wincentego Wesołowskiego.

     W roku szkolnym 1925/1926 została przez komasację utworzona 3-klasowa szkoła w Skroniowie z byłych szkół: Skroniów I, Skroniów II i Łączyn. Uczęszczało do niej 221 dzieci a nauczyciele to: E. Mrożek, H. Małecka, F. Kmieciówna oraz księża F. Pasek i W. Kański. 15 maja 1926r. odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę szkoły w Skroniowie przez ks. Proboszcza Stanisława Marchewkę. Opis poświęcenia kamienia węgielnego podpisany przez obecnych zamurowano

     w południowo- wschodnim rogu budynku szkolnego.

     Od 25 września 1927r. dzieci uczyły się już w nowej szkole. Od roku szkolnego 1929/1930 szkoła została przekształcona na 6 klasową z pięcioma nauczycielami. Uczniów było 250. Wprowadzono jako obowiązkowy język niemiecki.

     W czasie wojny budynek szkoły był kilka razy zajmowany przez wojska niemieckie. W czasie okupacji prowadzono w Skroniowie dwa komplety tajnego nauczania. Naukę ponownie rozpoczęto 1 marca 1945r. - kierownikiem szkoły został Stanisław Marszycki do 1951r.

     Od roku szkolnego 1951/52 do 1973r. funkcję kierownika szkoły objęła p. Stefania Basiaga-Różańska.

     W roku 1965 zaszła konieczność przebudowy dachu, dobudowano II piętr i pozyskano 3 nowe sale lekcyjne. Prace zakończono w 1967r.

     W tym samym roku opuściła mury szkoły pierwsza w dziejach Skroniowa klasa VIII. Liczyła 25 uczniów: Bigaj Włodzimierz, Dudała Stanisław, Grząba Stanisław, Kaleta Kazimierz, Kędra Maria, Kisiel Elżbieta, Kotulski Ryszard, Koźmińska Maria, Lato Julian, Łagowska Janina, Musiał Wiesław, Nawrot Urszula, Nawrot Adam, Pazera Anna, Pełka Ewa, Piskorz Zdzisława, Plicha Jadwiga, Polak Jan, Różańska Halina, Smorąg Maria, Szprecher Józef, Tutaj Barbara, Waleron Elżbieta, Wielińska Agnieszka, Wnuk Janina. Wychowawcą klasy był p. Halina Kurkowska.

     W latach 1973-1976 posadę dyrektora szkoły objęła p. Krystyna Krzemińska, która odeszła na urlop macierzyński, a obowiązki dyrektora powierzono p. Krystynie Śmiech.

     Od sierpnia 1977 do grudnia 1978r. dyrektorem szkoły został mgr Mieczysław Jagusiak.

     W życie szkoły po raz pierwszy wprowadzono „Oddział zerowy”. Dyrektor został mianowany inspektorem w Inspektoracie Oświaty i Wychowania w Jędrzejowie.

     W latach 1979 - 1997 funkcję dyrektora szkoły objęła p. mgr Krystyna Śmiech.

     W 1982r. fakt nadbudowy II piętra spowodował kruszenie się fundamentów oraz pękanie murów i stropów. Dzieci musiały opuścić szkołę.

     Zajęcia odbywały się w prywatnych pomieszczeniach u mieszkańców Skroniowa. Kapitalny remont i modernizacja budynku szkoły trwała 11 lat. Dobudowano kotłownię wraz z zapleczem. Podczas trwania remontu na potrzeby szkoły zaadaptowano budynek – barak po dawnym hotelu LHS. Nauka w tym budynku rozpoczęła się 26 października 1983r. i trwała do 1993r. 12 października 1993r. odbyła się uroczystość otwarcia remontowanej szkoły.

      W roku szkolnym 1997/1998 dyrektorem szkoły została p. mgr Danuta Gibas. W czasie jej 10-letniej kadencji, 17 czerwca 1999r. odbyła się Ceremonia uroczystego nadania szkole imienia Roalda Amundsena – norweskiego polarnika i odkrywcy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, poświęcono sztandar szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski i odsłonięto pamiątkowa tablicę zaprojektowana przez nauczycielkę Jolantę Wójcik.

     Od 1 września 2007r. na stanowisko dyrektora szkoły powołano p. mgr Jolantę Wójcik.