• RADA RODZICÓW


    • Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

     • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
     • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

      

     Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

     Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

     Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

     Departament Informacji i Promocji
     Ministerstwo Edukacji Narodowej

     Rodzicu,

     • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
     • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
     • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
     • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
     • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
     • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

     Uczniu,

     • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
     • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
     • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
     • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


     WAŻNE - LIST PANI MINISTER DO RODZICÓW

     WARSZAWA, 8 LISTOPADA 2018R.

     Dla_rodzicow.pdf

      

     List_Ministra_Edukacji_Narodowej_do_Rodzicow.pdf


     Szanowni Rodzice !

     Rada Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie

     zwraca się z ogromną prośbą o dokonanie wpłaty na tzw. "Komitet Rodzicielski".

     Składka w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 40 zł.

     Płatności można dokonać u wychowawcy lub skarbnika klasy,

     jak również bezpośrednio na konto  Rady Rodziców:

      

     odbiorca: Rada Rodziców przy ZPO w Skroniowie

     Bank Spółdzielczy Jędrzejów

     Nr konta: 48 8490 0007 2001 0000 1342 0002

     tytuł wpłaty: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, klasa. 

      

     Jednocześnie pragniemy poinformować, że wpłacone przez państwa pieniądze wracają do 

     Waszych dzieci w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych i konkursów

     przedmiotowych, wyjazdów na konkursy, olimpiady i wycieczki, a także w miarę możliwości na nagrody

     za bardzo dobre wyniki w nauce czy inne osiągnięcia.

      

     Licząc na zrozumienie Państwa i ufając w poczucie odpowiedzialności, raz jeszcze uprzejmie

     prosimy iz góry dziękujemy za dokonywanie wpłat.