• Aktualności

    •  

     Lista_dzieci_przyjetych_2021-2022

      

      

     Dyrektor  Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie - Przedszkole informuje, iż  sprawowanie opieki nad dziećmi

      w okresie dyżuru wakacyjnego  odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu.

      

     HARMONOGRAM PRACY PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH W OKRESIE                 01.07.2021 - 31.08.2021

      

     TERMIN  DYŻURU

     NUMER I ADRES PRZEDSZKOLA

      

     01.07.2021 – 15.07.2021

      

     Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie

     ul. Kościelna 16

     Tel. 41 386 22 64 ; mail: marta.smorag@onet.pl

     www.przedszkole3.jedrzejow.eu

      

      

     16.07.2021 – 30.07.2021

      

     Przedszkole w Skroniowie

     Skroniów 75

     Tel. 41386 22 22 ;  mail:  zposkroniow@wp.pl     

     www.zposkroniow.edupage.org

      

      

     02.08.2021-14.08.2021

      

     Przedszkole nr 2 Bajkowa Ciuchcia  ul. 11 Listopada 113A

     Tel. 41 386 23 69 ; mail : przedszkolenr2@poczta.onet.pl

     www.przedszkole2.jedrzejow.eu

      

      

     17.08.2021 – 31.08.2021

                                                                                                

     Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie

     ul. Mieszka I

     Tel. 41 386 19 ; mail : przedszkole1.jedrzejow@gmail.com

     www.przedszkole1.jedrzejow.eu

      

     Zgłoszenia dziecka na dyżur dokonują rodzice, którzy nie mogą pogodzić aktywnej pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie lub mailowo (wpisując w temacie DYŻUR) z trzydniowym wyprzedzeniem.

      

     HARMONOGRAM PRACY PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH

      W OKRESIE 01.07.2020 - 31.08.2020

     Dyzur_Wakacyjny_..P.._2020_Harmonogram.doc

      

      

     KARTA ZGŁOSZENIA NA DYŻUR WAKACYJNY 

     do Przedszkola w Skroniowie

      w terminie od 1.07.2020r do 15.07.2020r.

     Karta_zgloszenia__dziecka_na_dyzur_wakacyjny_2020r_.doc

      

      

      

     Rekrutacja  do  Przedszkola Skroniów

       na  rok  szkolny  2020/2021

      

     Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 14 stycznia 2020r.

     od dnia 19 lutego 2020r. do 3 marca 2020r.

     rozpocznie się rekrutacja dzieci do Przedszkola Skroniów poprzez złożenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     W tym celu należy pobrać z Przedszkola (sala nr 1./nr 2.) lub ze strony internetowej WNIOSEK zgłoszenia dziecka do przedszkola, a po jego dokładnym wypełnieniu złożyć wraz z załącznikami w Przedszkolu w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2020r.

     Zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z załącznikami  oraz Uchwała Rady Miejskiej z załącznikami są dostępne na tablicy ogłoszeń w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie oraz na stronie internetowej Placówki:  zposkroniow.edupage.org

      

     Skroniów, 26.03.2020r.

      

     Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola Skroniów

     na rok szkolny 2020/2021 w terminie postępowania rekrutacyjnego

      

     1.         Domańska Julia

     2.        Dudała Liliana

     3.        Gocał Nadia

     4.        Jasińska Lena

     5.        Kosowska Julia

     6.        Krakowska Zuzanna

     7.        Madej Oliwia

     8.        Pazera Hanna

     9.        Waleron  Adam

     10.     Wyrozumska Joanna

     11.     Zaczkowska Antonina

      

                                                                 Komisja Rekrutacyjna:

                                                                               Marzena Dawidowska

                                                                            Stanisława Dulewicz

                                                                          Wioletta Bukowska

      

                                                                      Zdzisława Witek

      

      

      

     Rekrutacja  2019/2020 do  Przedszkola  Skroniów

     Zgodnie z Zarządzeniem NR 28/2019 Burmistrza Miasta  Jędrzejowa z dnia 22 stycznia 2019r. od dnia 4 - 18 marca 2019r. rozpocznie się rekrutacja  dzieci do Przedszkola Skroniów – złożenie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

     W tym celu należy pobrać z Przedszkola lub ze strony internetowej WNIOSEK zgłoszenia dziecka, a po jego dokładnym wypełnieniu złożyć wraz z załącznikami w Przedszkolu, w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2019r.

      

     Zarządzenie Burmistrza Jędrzejowa oraz Uchwała Rady Miejskiej w Jędrzejowie z załącznikami są dostępne na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej  zposkroniow.edupage.org  Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie.

      

                                                                                                                                                    Dyrektor ZPO w Skroniowie

                                                                                                                                                                 Jolanta Wójcik

      

      

     REKRUTACJA 2018/2019 DO PRZEDSZKOLA SKRONIÓW

     Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jędrzejowa od nia 5 marca 2018r. do 19 marca 2018r. 

     rozpocznie się rekrutacja do pzedszkola Skroniów.

     w tym celu należy pobrać z Przedszkola lu strony internetowej szkoły (zakładka egulamin rekrutacji)

     WNIOSEK zgłoszenia dziecka, a po jego dokładnym wypełnieniu złożyć wraz z załącznikami w Przedszkolu w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2018 roku.

      

      

     Harmonogram spotkań informacyjnych dla NAUCZYCIELI I RODZICÓW

     – reforma edukacji

     Panie, Panowie
     Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice

     Szanowni Państwo,

     w związku z wdrażaniem reformy edukacji w dniach 20.02.2017 r. – 9.03.2017 r. odbędą się spotkania dla nauczycieli oraz rodziców uczniów świętokrzyskich szkół/placówek.

     Podczas spotkań zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i wynikające z nich zadania dla organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

     W powiecie jędrzejowskim spotkania:

     - dla NAUCZYCIELI rozpoczynają się o godzinie 14.00. Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji dla nauczycieli.

     - dla RODZICÓW rozpoczynają się o godzinie 16.00. Rodzice chcący wziąć udział w spotkaniach nie rejestrują się poprzez stronę internetową. Listy obecności będą dostępne na miejscu.

      

     Harmonogram spotkań dla nauczycieli i rodziców

     Nauczyciele - 2 marca 2017 r. godz. 14.00

      

                         Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie ul. 11-go Listopada 37

                            (II piętro, sala nr 38) Zarejestruj się

      

     Rodzice  -  2 marca 2017 r.  godz. 16.00

                        Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie ul.11-go Listopada 37     

                           (II piętro, sala nr 38)