• Aktualności

    •  

     Rekrutacja  2019/2020 do  Przedszkola  Skroniów

     Zgodnie z Zarządzeniem NR 28/2019 Burmistrza Miasta  Jędrzejowa z dnia 22 stycznia 2019r. od dnia 4 - 18 marca 2019r. rozpocznie się rekrutacja  dzieci do Przedszkola Skroniów – złożenie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

     W tym celu należy pobrać z Przedszkola lub ze strony internetowej WNIOSEK zgłoszenia dziecka, a po jego dokładnym wypełnieniu złożyć wraz z załącznikami w Przedszkolu, w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2019r.

      

     Zarządzenie Burmistrza Jędrzejowa oraz Uchwała Rady Miejskiej w Jędrzejowie z załącznikami są dostępne na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej  zposkroniow.edupage.org  Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie.

      

                                                                                                                                                    Dyrektor ZPO w Skroniowie

                                                                                                                                                                 Jolanta Wójcik

      

      

     REKRUTACJA 2018/2019 DO PRZEDSZKOLA SKRONIÓW

     Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jędrzejowa od nia 5 marca 2018r. do 19 marca 2018r. 

     rozpocznie się rekrutacja do pzedszkola Skroniów.

     w tym celu należy pobrać z Przedszkola lu strony internetowej szkoły (zakładka egulamin rekrutacji)

     WNIOSEK zgłoszenia dziecka, a po jego dokładnym wypełnieniu złożyć wraz z załącznikami w Przedszkolu w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2018 roku.

      

      

     Harmonogram spotkań informacyjnych dla NAUCZYCIELI I RODZICÓW

     – reforma edukacji

     Panie, Panowie
     Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice

     Szanowni Państwo,

     w związku z wdrażaniem reformy edukacji w dniach 20.02.2017 r. – 9.03.2017 r. odbędą się spotkania dla nauczycieli oraz rodziców uczniów świętokrzyskich szkół/placówek.

     Podczas spotkań zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i wynikające z nich zadania dla organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

     W powiecie jędrzejowskim spotkania:

     - dla NAUCZYCIELI rozpoczynają się o godzinie 14.00. Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji dla nauczycieli.

     - dla RODZICÓW rozpoczynają się o godzinie 16.00. Rodzice chcący wziąć udział w spotkaniach nie rejestrują się poprzez stronę internetową. Listy obecności będą dostępne na miejscu.

      

     Harmonogram spotkań dla nauczycieli i rodziców

     Nauczyciele - 2 marca 2017 r. godz. 14.00

      

                         Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie ul. 11-go Listopada 37

                            (II piętro, sala nr 38) Zarejestruj się

      

     Rodzice  -  2 marca 2017 r.  godz. 16.00

                        Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie ul.11-go Listopada 37     

                           (II piętro, sala nr 38)