• Krótka historia szkoły

    • Szkoła Podstawowa w Skroniowie ma niezwykle ciekawą, barwną i bogatą historię. Dzięki kronikom szkolnym skrupulatnie prowadzonym od 24 lutego 1917 roku przez nauczyciela E. Sobolewskiego możemy dowiedzieć się, jakie były losy szkoły i oświaty w tamtych czasach.

     • październik 1915r. – założenie w Skroniowie szkoły prywatnej przez E. Sobolewskiego;

     • 1 marca 1916r. - prywatna szkoła w Skroniowie staje się rządową pod nazwą Szkoła w Skroniowie I;

     • w roku szkolnym 1925/1926 powstała 3-klasowa szkoła w Skroniowie ze szkół Skroniów I, Skroniów II i Łączyn;

     • 15 maja 1926r. poświęcono kamień węgielny pod budowę szkoły w Skroniowie

     przez ks. proboszcza Stanisława Marchewkę. Opis poświęcenia zamurowano w południowo-wschodnim

     rogu budynku szkolnego;

     • od 25 września 1927r. dzieci uczyły się już w nowej szkole;

     • od roku szkolnego 1929/1930 szkoła została przekształcona na 6-klasową;

     • od 1 września 1939r. do 24 stycznia 1945r. budynek szkoły był kilka razy zajmowany przez wojska niemieckie;

     • w czasie okupacji nauczyciele, nie zważając na niebezpieczeństwo aresztowania, prowadzili w Skroniowie dwa komplety tajnego nauczania;

     • naukę ponownie rozpoczęto 1 marca 1945r. - kierownikiem szkoły został Stanisław Marszycki do 1951r.;

     • od roku szkolnego 1951/52 do 1973r. funkcję kierownika szkoły pełniła Stefania Basiaga-Różańska;

     • w roku 1965 zaszła konieczność przebudowy dachu, dobudowano 2. piętro i pozyskano 3 nowe sale lekcyjne. Prace zakończono w 1967r;

     • w latach 1973-1976 posadę dyrektora szkoły objęła Krystyna Krzemińska; 1979 - 1997 funkcję tę objęła Krystyna Śmiech;

     • w roku 1982, w skutek kruszenia się fundamentów oraz pękania murów i stropów, uczniowie i nauczyciele musieli opuścić szkołę.

     Zajęcia odbywały się w prywatnych pomieszczeniach u mieszkańców Skroniowa. Kapitalny remont i modernizacja budynku szkoły trwała 11 lat. Dobudowano kotłownię wraz z zapleczem. Podczas trwania remontu na potrzeby szkoły zaadaptowano budynek – barak po dawnym hotelu LHS. Nauka w tym budynku rozpoczęła się 26 października 1983r. i trwała do 1993r.;

     • 12 października 1993r. odbyła się uroczystość otwarcia wyremontowanej szkoły;

     • wraz z nowym rokiem szkolnym 1997/1998 dyrektorem szkoły została Danuta Gibas. W czasie jej 10-letniej kadencji, 17 czerwca 1999r. odbyła się ceremonia uroczystego nadania szkole imienia Roalda Amundsena – norweskiego polarnika i odkrywcy.
      W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, poświęcono sztandar szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski i odsłonięto pamiątkowa tablicę;

     • od 1 września 2007r. na stanowisko dyrektora szkoły powołano Jolantę Wójcik;

     • w 2014 roku szkoła przeszła gruntowny remont – wymieniono instalację grzewczą, przeprowadzono termomodernizację oraz odnowiono elewację szkoły;

     • 25 września 2015 roku Szkoła Podstawowa im. Roalda Amundsena w Skroniowie obchodzić będzie huczny jubileusz 100-lecia istnienia.