• 20 czerwca 2017 odbył się kolejny już finał międzyszkolnego konkursu „1 z 10”. Bezkonkurencyjni okazali się nasi uczciwe, którzy zajęli najwyższe lokaty.
      1. miejsce zajął Mikołaj Talarowski, 2. miejsce – Mateusz Rybiński, a 3. – Oskar Grad.

       

      Sprawozdawca - Piotr Zaczkowski.

     • 14 czerwca 2017 roku o godzinie 13:30 wyruszyliśmy na kolejny rajd rowerowy, w którym wzięły udział klasy IV, V i VI. Opiekunami byli nauczyciele: panie Bernadeta Michalkiewicz, Ewa Bieniek, Anna Markiewicz, Małgorzata Morąg, pan Piotr Zaczkowski. Towarzyszył nam również rodzic, pan Krzysztof Chabior.

      Trasa wiodła przez Skroniów, Prząsław Mały, Chorzewę, Caców, Tyniec, Cierno, Warzyn, aby zatoczyć koło i powrócić do Skroniowa. Liczyła ona około 40 km. Pogoda była wspaniała, trochę słońca, trochę chmur. Pierwszy dłuższy postój mieliśmy w Tyńcu – domu rodzinnym pani Anny Zaczkowskiej. Rajd zakończyliśmy wspaniałym ogniskiem, zorganizowanym przez rodzinę Państwa Chabiorów. Zmęczeni, ale zarazem szczęśliwi, siedząc przy ognisku, planowaliśmy kolejny rajd rowerowy.

      Rajdy rowerowe mają na celu propagowanie turystyki rowerowej, mają służyć integracji klasowej, a przede wszystkim mają unaocznić naszym uczniom, jak piękna jest Ziemia Jędrzejowska.

      http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi

                                                                 Organizator i sprawozdawca – Piotr Zaczkowski

     • W I E L K A    R A D O Ś Ć   w  s e r c a c h   n a s z y c h  d z i e c i

      Dnia 10 czerwca uczniowie klasy III przystąpili do I Komunii Świętej w Kościele pod wezwaniem: ,,ŚW. M. M. KOLBEGO” w Skroniowie. Do tej uroczystości przygotowywali się przez wiele miesięcy. Pragnęli też pomóc swoim ,,b r a c i o m” , którzy cierpią głód  i  prześladowanie. Uczestniczyli w akcji charytatywnej : ,,URATUJ  DZIECKO  W  AFRYCE”.  Na ten zaszczytny cel złożyli ofiarę pieniężną w wysokości 221.16 zł.

                                               Opracował – W. WŁODZIMIERZ

     • W dniach 17-18 maja 2017 roku byliśmy wraz ze Szkołą Podstawową w Potoku Wielkim na wycieczce w Warszawie. Harmonogram był mocno napięty. Zwiedziliśmy m.in.: Pałac Kultury i Nauki, Krakowskie Przedmieście, Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadion Narodowy.

      http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi

                                                                             Sprawozdawca – Piotr Zaczkowski

     • Majowa transmisja iTeatru spektaklu miała formułę, której do tej pory nie widzieliśmy – 
      a mianowicie komedii  dell’arte. Była to propozycja katowickiego Śląskiego Teatru
      Lalki i Aktora Ateneum zatytułowana „Miłość do trzech pomarańczy”, którą zobaczyliśmy 
      na żywo z Katowic 23 maja o godz. 10.00. Przed transmisją odbyło się krótkie wprowadzenie
      reżysera spektaklu, które pozwoliło widzom lepiej zrozumieć konwencję komedii dell’arte 
      dowiedzieć się nieco więcej o tej rzadko spotykanej formule, a tym samym lepiej zrozumieć sam spektakl.
       http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi

       

                                                    Organizator spotkań i sprawozdawca – Piotr Zaczkowski

       

     • Nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Programie "Wiarygodna Szkoła". 

      Dostaliśmy wiadomość, że szkoła uzyskała Certyfikat Wiarygodnej Szkoły, a pani dyrektor Jolanta Wójcik otrzymała Dyplom Gratulacyjny.

      Zobacz dokumenty       .pdf  Dyplom Gratulacyjny          .pdf Certyfikat

     • 28 kwietnia 2017 roku zorganizowaliśmy uroczysty apel, poświęcony 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.  3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wspólnie zaśpiewaliśmy pieśni:
      -Mazurek 3 Maja- inny tytuł Witaj, majowa jutrzenko, Polska flaga. Jak wiemy, 2 maja w całej Polsce obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to święto państwowe, ustanowione przez Sejm w 2004 roku. Flaga jest - obok godła – naszym najwyższym symbolem narodowym. Symbolem wolnego i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza jej granicami. Łączy Polaków w kraju i za granicą. Jest widocznym i wymownym znakiem naszych najcenniejszych wartości.
      - ostatni utwór Na majówkę.

      Apel przygotowali: pan Józef Zugaj oraz pan Piotr Zaczkowski.

      http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi

                                                                               Sprawozdawca – Piotr Zaczkowski

     • 25 kwietnia 2017 roku 87 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu jędrzejowskiego wzięło udział w finale IV Konkursie Historycznym „Żołnierze Wyklęci” organizowanym przez Burmistrza Jędrzejowa, Instytut Pamięci Narodowej oddział
      w Kielcach, MOZ NSZZ „Solidarność. Uczniów naszej szkoły do konkursu przygotował  Piotr Zaczkowski. Oto wyniki testów w kategorii szkoły podstawowe:

      I miejsce - Aneta Jagodzińska Szkoła Podstawowa w Miąsowej – 33 pkt.

      II miejsce - Szymon Zieliński Szkoła Podstawowa w Kozłowie – 27 pkt.

      III miejsce - Magdalena Raus Szkoła Podstawowa w Małogoszczu – 25 pkt.

      III miejsce - Bartosz Kuśmierz Szkoła Podstawowa w Skroniowe – 25 pkt.

      Ponadto Tymoteusz Chabior zdobył 20 pkt.

       - Obrazek 1

                                                                                       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Sprawozdawca -  Piotr Zaczkowski

       

       

       

       

     • Biblioteka szkoły podstawowej w Skroniowie ogłosiła konkurs na: ILUSTRACJĘ INSPIROWANĄ KSIĄŻKĄ, KTÓRĄ WARTO POLECIĆ, który trwał od października 2016 roku do marca 2017 roku. Adresatami konkursu byli uczniowie naszej placówki. Celem tej akcji było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, promowanie czytania jako formy spędzenia wolnego czasu, kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz promocja przeczytanej książki. Regulamin konkursu został wywieszony na tablicy informacyjnej obok biblioteki szkolnej.
      Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca otrzymała uczennica klasy V - Natalia Kaczmarczyk, natomiast drugie miejsce zajął Mikołaj Pindral z klasy IIa. Uczniowie ci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

                                    Opracował – W. WLODZIMIERZ  

       

     • 11 kwietnia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie zostały przeprowadzone powiatowe eliminacje XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ten systematyzuje wiedzę na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej jak również pielęgnuje i utrwala historię i tradycję ruchu strażackiego. Przybyłych na eliminacje powiatowe uczniów i ich opiekunów powitali - bryg. Paweł Jakubowski - komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie, dh Janusz Grabek – prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jędrzejowie, a zarazem wicestarosta jędrzejowski. Turniej składał się z dwóch etapów części pisemnej  -  testu oraz części ustnej, do  której zostali zakwalifikowani uczniowie z największą ilością punktów z testu. W przerwie, pomiędzy etapami eliminacji, młodzieży oraz opiekunom, zaprezentowano wyposażenie pojazdów pożarniczych.

      Klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

      Kategoria szkoły podstawowe:

      • I miejsce – Kamil Chaja, Zespół Placówek Oświatowych w Kortnicy; 
      • II miejsce – Magdalena Waluśkiewicz, Szkoła Podstawowa w Węgleszynie; 
      • III miejsce – Szymon Nawrot, Szkoła Podstawowa w Skroniowie. 

      Sprawozdawca – Piotr Zaczkowski

     • W dniu 07.04.2017 r. odbył się drugi zjazd katechetów duchownych i świeckich naszego dekanatu w Skroniowie. Uroczystość ta rozpoczęła się o godz. 15.00 w Kościele parafialnym. Modlitwę uwielbienia poprowadził Ksiądz Proboszcz Jerzy Słupik, a posługę liturgiczną pełnił uczeń kl. VI Sz. Nawrot, a śpiewy prowadziła absolwentka naszej szkoły P. E. Siwiec. Po skończonej modlitwie wszyscy uczestnicy udali się do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i tam przy herbatce i gorącym białym barszczu i słodkościach rozpoczęła się konferencja metodyczna, którą prowadził Diecezjalny Wizytator Religii Ksiądz Waldemar Wiśniowski. Przedstawił aktualne kwestie dotyczące przygotowań do Sakramentu Bierzmowania i Pierwszej Komunii świętej.

      I tak:

      • przygotowanie do Sakramentu Dojrzałości odbywa się tylko w parafii zamieszkania kandydata i nie może być krótsze niż 12 miesięcy,
      • podobne wymaganie obowiązuje też uczniów/dzieci przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii świętej,
      • takich przygotowań nie prowadzi się w ramach katechezy szkolnej lecz w kościele – w uzasadnionych przypadkach zgodę na przyjęcie powyższych sakramentów poza parafią daje na piśmie ksiądz proboszcz.

      Ksiądz Wizytator W. Wiśniowski przypomniał zebranym, że podstawa programowa na rok szkolny/katechetyczny 2017/2018 w klasie VII wraz z podręcznikami i innymi materiałami dydaktycznymi przejmuje się z podstawy programowej zatwierdzonej dla klasy I gimnazjum.

      Po skończonej konferencji i dyskusjach, w której wzięło udział 32 nauczycieli religii (obecna była też Pani Ania Bukowiec i Pani Ewa Siwiec),  Ks. J. Słupik podziękował wszystkim obecnym oraz Paniom: A. Nemś, U. Koncewicz,  Z. Gonciarz, H. Koczaj oraz B. Nawrot za poczęstunek a Panu R. Bołdynowi za udostępnienie sali.

                                              Opracował: W. Walczyński

     • W dniach 31.03. – 4.04. 2017 roku zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Oryginalnego
      T - shirtu. Uczniowie samodzielnie musieli zaprojektować i wykonać t-shirt. Koszulka z oryginalnym napisem, oryginalnie wykonana to świetny sposób na modny look. Uczniowie świetnie bawili się wchodząc w role projektantów, krawcowych/krawców. W grupie dziewcząt zwyciężyły Joanna Laskowska i Karolina Zuchowicz. W grupie chłopców triumfowali Mikołaj Bołdyn i Alan Wyrozumski. Pomysłodawcą akcji był Piotr Zaczkowski, opiekun Samorządu Uczniowskiego.

                                                                             Sprawozdawca – Piotr Zaczkowski

     • 24 marca 2017 roku przeprowadzony został konkurs 1 z 10 – etap szkolny.
      W zmaganiach wzięli udział: z nr. 1 – Mikołaj Tatarowski (klasa V), z nr. 2 – Maja Środa (klasa IV), z nr. 3 – Oskar Grad ( klasa V), z nr. 4 – Mateusz Rybiński (klasa V), z nr. 5 – Mikołaj Grad (klasa V), z nr. 6 – Konrad Olesiński (klasa VI), z nr. 7 – Iga Grad (klasa IV), z nr. 8 – Wojciech Krysiński (klasa IV), z nr. 9 – Tymoteusz Chabior (klasa VI) oraz z nr. 10 – Bartosz Kuśmiersz (klasa VI). Byli to uczniowie z najwyższymi średnimi ocen za 1. okres roku szkolnego 2016/2017.

      Po zaciętej walce do finału przeszła trójka uczniów z klasy V – Mikołaj Talarowski, Oskar Grad, Mateusz Rybiński. W finale zwyciężył Mateusz Rybiński, który zdobył 61 punktów, zachowując 3 szanse. Oskar Grad zdobył 52 punkty, zachowując 1 szansę, a Mikołaj Tatarowski 92.

      Trójka ta na przełomie maja i czerwca 2017 roku zmierzy się w wielkim finale z trema zawodnikami ze Szkoły Podstawowej w Rakowie i trzema zawodnikami ze Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim. Etap międzyszkolny odbędzie się w Potoku Wielkim pod nazwą 1 z 9.

      Gratulujemy zwycięzcy Mateuszowi Rybińskiemu i trzymamy kciuki za wielki finał. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Piotr Zaczkowski.

                                                                                         Sprawozdawca – Piotr Zaczkowski

     • Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez
      i uroczystości naszej szkoły. W tym roku 21 marca uczniowie ze swoimi wychowawcami bawili się wspólnie podczas konkursów. Zanim jednak one rozpoczęły się uczniowie pod okiem pani Anny Bukowiec przygotowali część artystyczną połączoną z quizami na temat wiosny. Około godziny 11.00 wyszliśmy ze szkoły, aby wziąć udział w kolorowym pochodzie przez Skroniów. W ten sposób chcieliśmy przepędzić zimę a powitać upragnioną i długo wyczekiwaną wiosnę. Przemarszowi towarzyszyły piosenki śpiewane przez uczniów. Następnie rozpoczęły się wyczekiwane przez wszystkich konkursy. Pierwszym był „Mam talent”, w którym pierwsze miejsce ex aequo zajęły Milena Koncewicz oraz Joanna Laskowska. Milena zaprezentowała taniec współczesny. Joanna Laskowska zaprezentowała talent związany z ewolucjami z hula hop. Przypomnijmy, że zwyciężyła w konkursie „Mam talent” w 2015 roku. W grupie klas młodszych zwyciężył Bartosz Wodecki, który wziął udział w konkursie plastycznym. Drugi konkurs to „Karaoke”.
      W grupie klas I-III zwyciężył duet Zofia Chabior i Zuzanna Majcher z klasy II B.
      W klasach starszych bezapelacyjnie zwyciężyła Natalia Kaczmarczyk z klasy V. Gratulujemy!! W czasie zabawy panowała wspaniała atmosfera, uczniowie świetnie się bawili.

                                                                                     Sprawozdawca - Piotr Zaczkowski

     • W dniu 17.03.2017r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyła  się gminna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Nagrody  dla  zwycięzców ufundował Burmistrz Miasta Jędrzejowa. W eliminacjach gminnych udział wzięło 13 uczestników z poszczególnych szkół z terenu miasta i gminy Jędrzejów. Pierwsze miejsce zajął uczeń naszej szkoły Szymon Nawrot.

      I grupa wiekowa –Szkoły podstawowe:

      1. Szymon Nawrot – Szkoła Podstawowa w Skroniowie.
      2. Miłosz Twardowski - Szkoła Podstawowa w Rakowie.
      3. Piotr Szczerba - Szkoła Podstawowa w Łysakowie.

       

      Sprawozdawca – Piotr Zaczkowski

     • 10 marca 2017 roku w naszej szkole odbył się kolejny już wieczorny maraton filmowy.
      Spotkanie  rozpoczęło się o godzinie 17.00, a zakończyło o 22.00. W przerwie między filmami odbyła się bitwa na poduszki. Znajoma sala polonistyczna wieczorem wyglądała zupełnie inaczej niż za dnia. Materace, poduszki, koce i oczywiście niezbędny przy oglądaniu filmów prowiant, a także wspaniałe towarzystwo i repertuar pozwoliły w miły sposób odpocząć po ciężkim tygodniu nauki. Mamy nadzieje, że wszystkim uczestnikom maratonu spodobał się taki sposób spędzania czasu w szkole. Opiekunami byli pani Ewa Bieniek oraz Piotr Zaczkowski.

                                                                             Sprawozdawca – Piotr Zaczkowski

     • 8 marca 2017 roku na sali gimnastycznej męska część naszej szkoły z okazji Dnia Kobiet przygotowała konkursy-niespodzianki dla wszystkich dziewczyn z klas IV-VI. Dziewczyny wystartowały w trzech konkurencjach: wbijania gwoździ, ubijania piany z białek oraz golenie na mokro kolegów z klasy. Wszystkie konkurencje były na czas.

      Pierwszą i trzecią wygrały dziewczyny z klasy VI, drugą z klasy IV. Zabawa była przednia, humory wszystkim dopisywały. Zobaczymy, jaką niespodziankę przygotują chłopakom dziewczyny z okazji Dnia Chłopaka? Organizatorami konkursów byli: Szymon Nawrot, Mateusz Belicki oraz Piotr Zaczkowski.

                                                                 Opracował – Piotr Zaczkowski

     • 1 marca 2017 roku uczniowie klas III-VI wraz z wychowawcami  wybrali się do Centrum Kultury w Jędrzejowie na przedstawienie pt. Nasz Mikołajek. Dzięki spektaklowi  przygotowanemu przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji we Wrocławiu poznaliśmy lub przypomnieliśmy sobie ekscytujące przygody Mikołajka i jego towarzyszy. W barwnych i rozśpiewanych perypetiach bez trudności dojrzeliśmy swoje przeżycia, doświadczenia i problemy z jakimi przychodzi nam się zmierzyć każdego dnia. Podobnie jak bohaterowie stawiamy sobie pytania: Jaką wartość ma prawdziwa przyjaźń? Co to znaczy odpowiedzialność? Czy warto obrażać się na całe życie? Czy dziewczyny są fajne? Brawurowe przygody, gwałtowne zwroty akcji, niezwykła fabuła, a przede wszystkim zabawne sytuacje  sprawiały, że nie nudziliśmy się ani przez chwilę. Spektakl o dobrym wychowaniu na pewno zaprocentuje w przyszłości. Wyjście zorganizował Piotr Zaczkowski.

                                                                             Sprawozdawca – Piotr Zaczkowski