• Zakończenia roku szkolnego    

                                        2017/2018                                                                              

      tradycyjnie rozpoczęło się dzień wcześniej a więc 22 czerwca uroczystą Mszą świętą w Kościele parafialnymo godz. 9.00, którą celebrował Ksiądz Proboszcz Jerzy Słupik. Liturgię Słowa Bożego przygotowali uczniowie z klasy IIIa,IIIb oraz z kl. VII pod kierunkiem  W. Walczyńskiego. Natomiast oficjalne jej zakończenie rozpoczęło się dn. 23 czerwca na stadionie sportowym naszej szkoły. Uroczystość dokonano wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego .

      Pani Dyrektor JOLANTA WÓJCIK w szczególny sposób POWITAŁA WSZYSTKICH UCZNIÓW, RODZICÓW, DZIADKÓW, GOŚCI , KADRĘ PEDAGOGICZNĄ ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI. W radosnym klimacie uczniowie klasy I, IIIa, IIIb oraz VI i VII przedstawili część artystyczną.

      Po niej Pani Dyrektor wspólnie z wychowawcami klas i komitetem rodzicielskim wręczyła świadectwa, dyplomy i nagrody uczniom wyróżniającym się za całoroczną ich pracę. Nagrodzeni dyplomami zostali również rodzice za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, za bezinteresowną pomoc… itp. Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców w klasach.

      Wszystkim obecnym Dyrekcja złożyła miłe życzenia i wspomniała o bezpieczeństwie uczniów podczas letnich wakacji.

      Aby uczcić i przypieczętować to wydarzenie o godz.14.00 do godz. 17.00 odbył się festyn rodzinny połączony z zabawą, występami uczniów, loterią  fantową i wieloma innymi  atrakcjami. Warto podkreślić , że przy skromnym portfelu można było spróbować smacznych potraw przygotowanych przez rodziców jak i osoby anonimowe / pieczona kiełbaska, bigos. grochówka degustacja domowych wypieków, stoisko z sokami i napojami oraz gorącą kawą bądź herbatą / . Choć pogoda była zmienna / powiew chłodnego wiatru i częsty zanik słoneczka / to chętnych nie brakowało aby wspólnie się bawić i odpoczywać. Imprezę tę można uważać  z a   u d a n ą. Za wszystko i wszystkim Dyrekcja szkoły i jej pracownicy serdecznie dziękują.

                                             Opracował: W.Włodzimierz

     • =====  Dnia   18 czerwca bieżącego roku  

      z inicjatywy CARITASU DIECEZJI KIELECKIEJ odbyło się spotkania integracyjne pod hasłem: ,, I N N E   S P O J R Z E N I E ,, które trwało od godz. 9.00 do godz. 14.00. W dniu tym trójka uczennic z  z kl. 7 ze Szkolnego Koła PCK/   K. Wyrozumska, K. Zuchowicz, i A. Gałczyńska/ pod opieką Pani Agaty Prusickiej  spotkała się z liczną  grupą niepełnosprawnych  w MOKRSKU. Opiekę nad wszystkimi pełniła Siostra zakonna MARIA KASPRZYK z parafii  Świętej Trójcy w Jędrzejowie. Wszyscy podopieczni wzięli udział w licznych konkursach, grach, zabawach, tańcach, przyśpiewkach itp. Po bogatym zestawie atrakcji nastąpił czas odpoczynku i konsumpcji kalorycznego posiłku na łonie przyrody. Ogółem w projekcie wzięło udział  40 niepełnosprawnych, 8 nauczycieli i 14 wolontariuszy. Naszym dziewczętom AGNIESZCE, KAROLINIE I KINDZE należą się słowa podziękowania za trud, piękną opiekę i wielkie serce skierowane do tych wszystkich, którzy opieki  w tym dniu potrzebowali. Warto przypomnieć, że projekt ten potrwa do października 2018 roku.         BÓG       W   A   M     ZAPŁAĆ      =======

                                                            Opracował: W.Włodzimierz

     • W ramach XVI  Świętokrzyskich Dni Profilaktyki Zdrowia  i Szczęśliwa Rodzina na 100 – lecie NIEPODLEGŁOŚCI nasza placówka zorganizowała w dnia 30 maja bieżącego roku festyn z okazji  D N I A   D Z I E C K A.

      OTO  PROGRAM  IMPREZY:

      GODZ.9.00  powitanie zaproszonych gości na stadionie sportowym w Skroniowie oraz zapoznanie z harmonogramem dnia oraz z zabawami i dyscyplinami sportowymi.

      GODZ. 9.20-10.45  konkurencje sportowe uczniów kl. I – III.

      GODZ. 11.00- 11.10 podsumowanie zawodów i wręczenie nagród.

      Godz. 11.15- 12.45 konkursy i zabawy o tematyce bezpieczeństwa i profilaktyki pod hasłem: ,, KRĘCI MNIE BEZPIECZĘŃSTWO PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY ,,

      - POKAZ BOJOWEGO WOZU STRAŻACKIEGO.

      - MOTORY I RADIOWOZY POLICYJNE,

      POKAZ GRUPY PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO,

      - POKAZ TRESURY PSA POLICYJNEGO.

      GODZ. 12.45- 14.00  dyskoteka, gry i zabawy dla dzieci.

      Punktualnie o godzinie 9.00 społeczność szkolna spotkała się na placu przed szkołą, gdzie przygotowano liczne konkursy, loterie fantowe, zabawy, gry zajęcia taneczne, śpiewanie piosenek  itp.  

      Zjeżdżalnia, malowanie twarzy ,pokazy strażackie to niektóre z listy bogatej oferty przygotowanej przez organizatorów, a skierowanych do dzieci. Rozegrano kilka  meczów piłki nożnej pomiędzy u7czniami różnych szkół naszej gminy, Wynik w tych pojedynkach nie był najważniejszy, liczyła się jedynie dobra zabawa.

      Obchody Dnia Dziecka w naszej szkole zakończyła dyskoteka z udziałem wszystkich uczniów. Warto też wspomnieć, że rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi zadbali o suto zastawiony stół: ciasto, grochówka, pieczona kiełbaska, bigos itd. Mimo, że pogoda tego dnia nie była zbyt łaskawa dla uczestników festynu, ale przygotowane atrakcje, zapewniły udaną zabawę. Dzieci były zadowolone i żałowały, że taki dzień jest tylko raz w roku. Warto zauważyć, że dzieci, ich rodzice, dziadkowie i goście mogli się wspólnie bawić i razem integrować .Na tę wspólna imprezę zostali zaproszeni przedstawiciele i uczniowie ze szkół podstawowych  z ŁYSAKOWA, MNICHOWA, PIASKÓW, PODCHOIN, PRZĄSŁAWIA i RAKOWA. Festyn realizowany został przy współpracy z : URZĘDEM MIEJSKIM W JĘDRZEJOWIE,

      KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI W JĘDRZEJOWIE,

      STRAŻĄ POŻARNĄ W JĘDRZEJOWIE, OSP PRZĄSŁAW,

      STACJĄ-SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ W JĘDRZEJOWIE,

      KASĄ  ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W JEDRZEJOWIE- KRUS,

      GRUPĄ PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Z MAŁOGOSZCZY.

       Organizatorami tego świątecznego dnia byli: DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH W SKRONIOWIE- JOLANTA WÓJCIK oraz HUBERT WALERON – NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SKRONIOWIE.

                                                Opracował: W.Włodzimierz   

     • ,,,,,,,    MAMO,  TATO   DZIĘKUJĘMY   WAM   ZA   MIŁOŚĆ,  ZA  SERCE,   ZA   TO,  ŻE  JESTEŚCIE,  ZA   WSZYSTKO …………

       Pod takim hasłem z okazji Dnia Mamy i Taty w naszej szkole w dniu 26.05.2018 roku odbyły się  uroczystości przedszkola oraz klas I – VII. Dzieci przedszkolne i uczniowie klasy 1 i 3 a oraz 3 b  pod okiem Pań w pięknych strojach prezentowały bogaty program artystyczny przedstawiając inscenizacje bajek, recytując  wiersze, śpiewając piosenki, wykonując układy taneczne itp. Słowem i piosenkami dzieci pragnęły wyrazić swoim mamom i tatom miłość i wdzięczność za ich rodzicielską dobroć, za kochające serce, które tak wiele rozumie, wybacza i za to gdy potrzebują pomocy rodzice są zawsze gotowi, aby ją udzielić, Po tak wspaniałych życzeniach i występach na twarzach rodziców widać było wzruszenie i miłość do swoich pociech Na zakończenie każde dziecko wręczyło swojej mamie i tacie laurki wykonane przez siebie i złożyły pocałunek płynący z małego dziecięcego serduszka. Dzień Mamy i Taty upłynął w miłej i ciepłej atmosferze

                                                          Opracował: W. Włodzimierz

     • W czterdziestą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Biskupa Rzymu uczniowie z klasy VI:       B. LEŚNIEWSKA, M. GRAD i O. GRAD w dniu 21 maja 2018 roku wzięli udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy pod hasłem:                       
      " P A P I E Ż   I  J E G O   D W I E   M A T K I - Z I E M S K A   I   NI E B I E S K A ,, który miał miejsce  w Szkole Podstawowej w Krzcięcicach gmina Sędziszów.

      Uczniowie do tego konkursu przygotowywali się solidnie przez wiele miesięcy zgodnie z nadesłanym wcześniej  regulaminem, który obejmował  następującą wiedzę w tym zakresie:

      1. Okres wadowicki- dzieciństwo.

      2.    Okres krakowsko-watykański/ studia, kapłaństwo, pontyfikat/.

      3.    Maryja w życiu przyszłego papieża.

              W załączniku jury podało 12 różnych źródeł, z którego winno się przygotować. W budynku szkolnym zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci i zaproszeni na salę gimnastyczną, na której Pani Dyrektor z radością powitała przybyłych gości i uczniów oraz zaprosiła nas na uroczystą akademię przygotowana przez dzieci z Krzcięcic i ich rodziców. Następnie przystąpiono do eliminacji, która trwała ok. 120 minut. Przed ogłoszeniem wyników wszyscy biorący udział w konkursie zostali zaproszeni na poczęstunek i z niecierpliwością oczekiwali na dalszy  przebieg wydarzeń  I tak I, II i III miejsce kolejno zdobyli laureaci z Krzcięcic, Mstyczowa i Pawłowic  a grupa naszych uczniów otrzymała wyróżnienie / dyplomy / oraz nagrody rzeczowe. Po intelektualnym  maratonie  około godziny 13 minut 15 wróciliśmy do szkoły. Pragniemy też serdecznie podziękować Dyrekcji szkoły,  Pani Katarzynie Nowakowskiej wszystkim pracownikom i gościom różnych instytucji za miły spędzony czas w tej placówce oraz Pani Agnieszce Grad za dowóz i przywóz naszych uczniów.

                                Opracował: W.Włodzimierz

     •  UCZEŃ KLASY 6   O S K A R    G R A D reprezentował naszą szkołę  w tzw. projekcie profilaktycznym: ,, WYBIERAM MARZENIA, A NIE UZALEŻNIENIA ,,Zadaniem powyższego projekt było przystąpienie do konkursu i rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań tematycznie związanych z nałogami. Za udział wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia, a zwycięzcy stosowne wyróżnienia ufundowane ze środków finansowych  Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie. Spotkanie to odbyło się w Centrum Kultury i skupiło uczniów szkół podstawowych z Jędrzejowa, Prząsławia, Jasionny, Mnichowa, Podchoin,  Rakowa, Brusa i Potoka Wielkiego.

                                                Opracował: W.Włodzimierz

     • W dniu 22  MAJA  2018 ROKU  każdy  uczeń mógł te datę zapamiętać, a to z trzech powodów:

      1.    Wspólne spożywanie  śniadania na boisku szkolnym,

      2.    Atrakcja na powietrzu  związana z tematyką wiejską  lub klimatem westernowym  to  dojenie krowy . Zabawa polegała  na dojeniu sztucznej krowy, której wymiona zostały wypełnione dowolnym płynem  zwykle jest to woda zabarwiona  mlekiem. Zadaniem uczestnika było "udoić" go  jak najwięcej w wyznaczonym przez prowadzącego animatora czasie. Konkurs przeprowadzony był  wśród wszystkich grup wiekowych / przedszkolaki i uczniowie kl. I – VII /. Dzięki swojej oryginalności atrakcja cieszyła  się ogromnym zainteresowaniem. Zabawa dostarczyła  wszystkim  obecnym mnóstwa radości a przede wszystkim śmiechu.

      3.    Planetarium w kształcie kuli  to  idealna pomoc dydaktyczna dla wszystkich tych, którzy interesują się  astronomią i pragną przez chwilę poznać i zobaczyć  nasz  U K Ł A D    S Ł O N E C Z N Y. Powyższa atrakcja również okazała się  wielkim zainteresowaniem ze strony uczniów jak i dorosłych.

                                        

                                               Opracował: W. Wlodzimierz

     • Pod opieką Pana Huberta Walerona  uczniowie klasy 4 wzięli  udział w ramach programu pod hasłem: ,, DZIECIĘCA PIŁKA RĘCZNA ,, . Głównym celem Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej  jest podnoszenie jakości oferty zajęć wychowania fizycznego wśród dzieci poprzez popularyzację piłki ręcznej. Turniej  odbył się dnia 7 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Oksie. Nasi uczniowie zdobyli  I miejsce pośród 6 drużyn sportowych  i otrzymali puchar.

                                                                  Opracował: W. Włodzimierz

     • --- K O C H A M S W Ó J K R A J --

     • Dnia 26.04.2018 roku w naszej szkole obchodziliśmy  ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA oraz  ŚWIĘTO FLAGI. Aby upamiętnić te  ważne wydarzenia historyczne uczniowie z kl. VI i VII pod opieką Pani EWY WYDRYCH przygotowali następujący montaż słowno-muzyczny:  uroczyste odśpiewanie hymnu ,,JESZCZE POLSKA  NIE  ZGINĘŁA,, potem uczniowie przedstawili  wszystkim zebranym informację na temat KONSTYTUCJI 3 MAJA oraz krótką historię naszego symbolu to jest FLAGI.

      Po wstępie program został wzbogacony wierszami i pieśniami patriotycznymi.

      W słowie końcowym Pani Dyrektor JOLANTA WÓJCIK zwracając się do uczniów podkreśliła jak ważne są te uroczystości , które przeżywamy w łączności z wszystkimi mieszkańcami naszego Kraju świętując te wydarzenia.

                                                                               Opracował: W. Włodzimierz

     • ………………W SZKOLE PODSTAWOWEJ W IMIELNIE W DN. 25 KWIETNIA 2018 R. ODBYŁY SIĘ MIĘDZYSZKOLNE ROZGRYWKI  PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW. NASI  UCZNIOWIE  Z KL. IV   POKONALI SWOICH RÓWIEŚNIKÓW Z POTOKA WIELKIEGO  WYNIKIEM / 15:0 /  OGÓLNIE  KL. IV  ZAJĘŁA  II MIEJSCE  W TEJ DYSCYPLINIE SPORTOWEJ. DZIĘKUJEMY PANU HUBERTOWI ZA PRZYGOTOWANIE GRUPY  , A  UCZNIOM ZA ZAJĘCIE TEGOŻ  MIEJSCA.      ………………

                                                               Opracował: W. Włodzimierz

     • NIA 20.04.2018 ROKU W BUDYNKU OSP W SKRONIOWIE ODBYŁO SIĘ WIOSENNE SPOTKANIE METODYCZNE DLA KSIĘŻY, SIÓSTR ZAKONNYCH I NAUCZYCIELI WEDŁUG NASTEPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

      - O GODZ. 15.00 W KOŚCIELE PARAFIALNYM NASTĄPIŁA WSPÓLNA MODLITWA POŁĄCZONA Z ADORACJĄ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I MEDYTACJĄ

      - O GODZ. 15.30  POCZĘSTUNEK I ROZMOWY

      - O GODZ. 16.00  KONFERENCJA PROWADZONA PRZEZ KS. DRA KAROLA ZEGANA – DYREKTORA REFERATU  KATECHETYCZNEGO W KIELCACH

      - SPRAWY RÓŻNE

         KAŻDY UCZESTNIK NA SPOTKANIE MIAŁ OBOWIĄZEK PRZENIEŚĆ ZE SOBĄ BIBLIĘ, A WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANY  - ULUBIONY FRAGMENT Z PISMA ŚWIĘTEGO.

      SŁUCHACZE ZOSTALI PODZIELENI NA MAŁE GRUPY I KAŻDA Z NICH MUSIAŁA WYBRAĆ OKREŚLONY TEKST BIBLIJNY I DOBRAĆ DO NIEGO ODPOWIEDNIĄ METODĘ  BIBLIJNĄ JAKĄ STOSUJE NAJCZĘŚCIEJ Z UCZNIAMI PODCZAS ZAJĘĆ KATECHETYCZNYCH.

           OGÓŁEM W SPOTKANIU FORMACYJNYM WZIĘŁO UDZIAŁ 28 OSÓB.

      NA ZAKOŃCZENIE KSIĄDZ DYREKTOR I  KSIĄDZ PROBOSZCZ JERZY SŁUPIK PODZIĘKOWALI WSZYSTKIM ZA OBECNOŚĆ, PANU RAFAŁOWI BOŁDYNOWI ZA UDOSTĘONIENIE SALI, A PANIOM  Z  ,, GRUPY  RAZEM ,,  ZA OBFITY POCZĘSTUNEK. NA POWYŻSEJ KONFERENCJI BYŁA OBECNA PANI  AGATA PRUSICKA.

                                                           Opracował: W. Włodzimierz

     • T R Z Y M A M Y Z A W A S K C I U K I

     • Grupa naszych chłopców pod kierunkiem  Pana  HUBERTA WALERONA w dniu 17.04.2018 r. wzięła udział w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Jędrzejowa  i zajęła IV miejsce i otrzymała stosowne nagrody.     DZIĘKUJEMY    WAM

                                                                 Opracował: W. Włodzimierz

     • KLASY MŁODSZE SADZĄ LAS

     • W dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 9.30 uczniowie klasy I , IIIa oraz IIIb pod kierunkiem wychowawców pojechali do Szkółki Leśnej w Mniszku, aby wziąć udział w ogólnopolskiej akcji zatytułowanej:

      ,, 1 0 0 0   D R Z E W  N A    M I N U T Ę ,, , Pod okiem leśniczego i pracowników uczestniczyli w ścieżce dydaktycznej ,, Od nasionka do sadzonki i drzewka ,, . Punktem centralnym tegoż wydarzenia było posadzenie sadzonek przez naszych uczniów. Każdy mógł zaprezentować swoje umiejętności i zapamiętać miejsce zasadzonego przez siebie drzewka  na przygotowanej wcześniej działce.

       Na zakończenie uczniowie i nauczyciele podziękowali wszystkim tym , którzy zorganizowali pobyt dzieci, przygotowali  poczęstunek oraz ufundowali pamiątkowe gadżety. Przyszedł  jednak czas, aby opuścić ten piękny zakątek przyrody i tak o godz. 11.30- cała społeczność turystów z uśmiechem na twarzy powróciła do szkoły.

                                                          Opracował: W.Włodzimierz

     • Dzisiaj / dn. 16.04.2018 r. / Z RADOŚCIĄ powitaliśmy artystów kieleckiej filharmonii w składzie: A. ADAMCZYK  i G.MIŚTALA, którzy naszym uczniom i nauczycielom zaprezentowali poloneza, poleczkę i wiele innych tanecznych układów. Do powyższego występu włączyli się tez i nasi najmłodsi z różnych grup wiekowych.

                                                          Opracował: W.Włodzimierz

     •  ++++++++++++    Dnia 4  kwietnia  2018  roku grupa aktorów KRAKOWSKIEGO TEATRZYKU DZIECIĘCEGO ,,A M U Z A D O,, w ramach promocji zdrowego stylu odżywiania przedstawili na sali gimnastycznej program pod tytułem: ,, ZDROWE  ODŻYWIANIE, W sposób humorystyczny odegrali scenkę o łagodnym i łakomym wilku oraz zajączku. Zaśpiewali piosenkę:,, Abecadło ,, nawiązując do nazw witamin rozpoczynających się z pierwszych liter alfabetu – A, B, C…Na koniec artyści przestrzegali wszystkich widzów przed nadmiernym spożywaniem słodyczy i  higieną rąk przed każdym posiłkiem.++++++

                                                          Opracował: W.Włodzimierz

     • BANK PRZYSZŁOŚCI

     • Jest to miedzyszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla uczniów kl I-III ogłoszony przez SKO działające przy Szkole Podstawowej nr. 3  w Jędrzejowie. Głównymi celami konkursu było: promowanie działalności SKO, zachęcanie uczniów do systematycznego oszczędzania, rozwijanie kreatywności oraz talentów plastycznych i technicznych dzieci. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Nadia Rusek i Oliwia Rychter z kl. I oraz Martyna Nowakowska, Patryk Rusek i Bartłomiej Blicharski z kl. IIIA. Wszyscy nasi uczniowie zostali uhonorowani nagrodami zdobywając następujące miejsca:
      I miejsce - Nadia Rusek
      II miejsce - Patryk Rusek
      III miejsce - Oliwia Rychter, Bartłomiej Blicharski
      wyróżnienie - Martyna Nowakowska

       

     • Dnia 28 marca bieżącego roku ucz. klasy VI tuż przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego zaśpiewali dziękczynny hymn, pod tytułem:,, TE  DEUM  LAUDAMUS ,, który jest eksponowany podczas różnych uroczystościach kościelnych. Warto przypomnieć też, że tę piękną pieśń śpiewano również podczas koronacji królewskich podczas synodów oraz soborów powszechnych, aby oddać Panu Bogu należna cześć i chwałę. Na zakończenie złożono wszystkim obecnym świąteczne życzenia. Program akademii opracował Włodzimierz Walczyński.

        ======== 

                                                  Opracował: W.Włodzimierz

     • Dnia 21.03 br. w naszej szkole obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny pod hasłem: „MAKSYMALNIE  KOLOROWO – ZIELONA  WIOSNA NA GŁOWACH’’. Rozpoczęcie tego pięknego dnia miało miejsce o godzinie 9.00. Oto przebieg najważniejszych wydarzeń: ----

       

      • rozśpiewany, barwny korowód i uroczyste spalenie Marzanny.

      • rozstrzygnięcie konkursów z nagrodami/ wiosenna dekoracja drzwi klas lekcyjnych

      • konkurs poetycki w klasach I-III, IV – VII (tworzymy wiersze   o tematyce WIOSNA)

      • wiosenny pokaz mody -  przedstawiciele poszczególnych klas

      • konkurs plastyczny wykonany techniką dowolną pt:”PANI WIOSNA”

      Uczniowie w powyższym dniu byli ubrani stosownie według przyjętego wcześniej kryterium. I tak: kl. I – na różowo, III a – na fioletowo, kl. III b – na niebiesko, kl. IV – na zielono, kl.V na czerwono, kl.VI – na żółto, a kl. VII na pomarańczowo.

        Rozstrzygnięcie wszelkich konkursów i pokazów mody, wręczenia nagród i podsumowania dokonała  na sali gimnastycznej  P. Dyrektor  Jolanta Wójcik.

       Pomysłodawcami tego dnia byli: Pani M, Morąg, Pan Piotr Zaczkowski oraz nauczyciele szkoły i przedszkola

                                               Opracował: W.Włodzimierz

     • NASZA SZKOŁA WZIĘŁA UDZIAŁ W AKCJI

      SZKOLE POMAGAMY I ŚWIAT OCZYSZCZAMY

      WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI