• ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO 2020/2021.

     • 24 czerwca uczniowie i nauczyciele zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie wzięli udział we Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Była to również uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Ksiądz Proboszcz życzył wszystkim dzieciom, ich rodzicom oraz Pani Dyrektor i nauczycielom zdrowych, słonecznych i bezpiecznych wakacji pod opieką Pana Jezusa i Maryi. Następnego dnia uczniowie odebrali z rąk swoich wychowawców świadectwa ukończenia danej klasy. Nagrody książkowe otrzymali ci, którzy mięli wybitne osiągnięcia w nauce i 100% frekwencję oraz byli laureatami wielu konkursów. Ósmoklasiści przekazali poczet sztandarowy swoim młodszym kolegom i koleżankom z kl. VII. Zakończenie roku szkolnego w przedszkolu i zerówce odbyło się na świeżym powietrzu. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenkę. Nauczycielki wręczyły swoim podopiecznym dyplomy oraz drobne prezenty, a Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom i ich rodzicom zdrowych i udanych wakacji. Był to dzień pełen radości i wzruszeń.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • SPOTKANIE Z POLICJĄ.

     • Uczniów naszej szkoły odwiedzili funkcjonariusze policji, którzy przypomnięli o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat numerów alarmowych. Wiedziały też co należy zabrać ze sobą na spacer po górach i odpoczynek na plaży. Dowiedziały się jak należy zachować się w stosunku do osób, których nie znamy, a które nam coś oferują. Na koniec policjanci życzyli wszystkim uczniom, Pani Dyrektor i nauczycielom zdrowych, i bezpiecznych wakacji.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • BIEG TROPEM WILCZYM.

     • 15 sierpnia w Rezerwacie przyrody – Gaj odbędzie się Bieg Tropem Wilczym - największy bieg pamięci w Polsce. Do wyboru będą trzy dystanse: 1963m, 5km, 10km. Opłata startowa będzie wynosić 25 zł, za którą otrzyma się koszulkę, medal, upominek, a dla najlepszych puchar i nagrody. Całkowity dochód z biegu będzie przeznaczony na rzecz Kresowiaków. Zapisy poprzez profil Facebook: Naprzód Jędrzejów i Jędrzejów Biega, link do zapisów na tych profilach pojawi się w tym tygodniu. Lokalnym organizatorem biegu są: Stowarzyszenie Kibiców Naprzodu Jędrzejów „Wiara Miasta Zegara” i Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Nadir Jędrzejów.

      Opracowała: Patrycja Bębenek.

     • PROJEKT - "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY".

     • Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych pod opieką pań: Ewy Wydrych i Katarzyny Nowakowskiej od 10.09.2020r. do 16.05.2021r. wzięli udział w projekcie - „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Projekt składał się z sześciu modułów, które należało zrealizować w określonym czasie:

      • moduł I - „Książki dzieciństwa”,
      • moduł II - „Mały Miś w świecie emocji”,
      • moduł III - „Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”,
      • moduł IV - „Zmisiowany eko-kalendarz”,
      • moduł V - „Misiowe laboratorium - Czterech Żywiołów”,
      • moduł VI - „Mały Miś i supertajny projekt”.                                                                                   

      W ramach projektu uczniowie kl. I-VIII uczestniczyli w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Narodowe Czytanie Balladyny”, „Dzień zdrowego śniadania” i brali udział w konkursach: „Książkowe drzewo genealogiczne”, „Piramida Żywienia”. Wykonywali prace plastyczne przedstawiające różne emocje, cztery żywioły, plakat o ochronie środowiska, ilustrację do ulubionej książki, bajki, portret współczesnego superbohatera lub superbohaterki oraz tworzyli na komputerze kartkę z życzeniami lub pozdrowieniami dla osób ze swojego otoczenia, które można określić mianem superbohatera lub superbohaterki. Tworzyli kącik ekologiczny, kącik przyrodniczy i kącik naukowca. Na zajęciach świetlicowych przeprowadzali doświadczenia chemiczne związane z czterema żywiołami. Poszerzyli swoją wiedzę na temat szkodliwej działalności człowieka na środowisko, zdrowego odżywiania się oraz zasad higieny osobistej. Nauczyli się różnych sposobów radzenia sobie ze złością np.: liczenie do dziesięciu, śpiewanie, rysowanie, słuchanie muzyki i czytanie książek. Po zrealizowaniu wszystkich zadań Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie otrzymał certyfikat uczestnictwa w projekcie. 

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • KONKURS - "MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ".

     • W maju uczniowie klasy VIa i VIb wzięli udział w konkursie na wiersz-rymowankę i konkursie plastycznym organizowanym przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jędrzejowie z zakresu profilaktyki uzależnień „Młodość bez uzależnień”. Nadrzędnym jego celem była popularyzacja wiedzy na temat uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki narkomanii. Uświadomienie dzieciom i młodzieży występujących zagrożeń i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku oraz promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. Pierwsze miejsce w konkursie na wiersz zajęła Oliwia Lato z klasy VIa, natomiast dwa wyróżnienia w konkursie na plakat zdobyli: Zofia Kasza i Antoni Kasza z klasy VIb. Wszystkim uczniom biorącym udział serdecznie gratulujemy za pięknie wykonane prace.

      Opracowała: Patrycja Bębenek.

     • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS - "STROFY DLA ŚW.JANA PAWŁA II".

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzyszkolnym konkursie poetyckim pt.: „Strofy dla Św. Jana Pawła II”, który ogłosiła Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach. Konkurs był podzielony na dwie kategorie wiekowe: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Uczestnicy mieli napisać wiersz o Św. Janie Pawle II ukazującym informacje np.:  o Jego dzieciństwie, kapłaństwie, pontyfikacie. Organizatorzy zwracali szczególną uwagę na samodzielność pracy, dobór słownictwa, środków stylistycznych, poprawność językową oraz rymy.  W rywalizacji wzięło udział sześć szkół. Jesteśmy bardzo wdzięczni pomysłodawcom konkursu za zaproszenie, ponieważ tylko nasza szkoła reprezentowała gminę Jędrzejów. Z wielką radością informujemy, że spośród 29 wierszy  I miejsce w pierwszej kategorii zajęła Martyna Nowakowska z kl. VIa razem z uczniem ze szkoły z Pawłowic, a II miejsce w drugiej kategorii zajął Igor Fiutek z kl. VII. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • KONKURS - "RYCERZ NIEPOKALANEJ I MARYJA".

     • Panie: Halina Sutowicz oraz Katarzyna Nowakowska przygotowały konkurs plastyczny pt: „Rycerz Niepokalanej i Maryja”. Wzięli w nim udział uczniowie kl. IV-VIII: Oliwia Lato, Oliwia Rychter, Klaudia Kruk, Albert Sutowicz, Joanna Prawda oraz Martyna Nowakowska. Uczestnicy mieli  ukazać w dowolnej technice wybraną postać Maryi np.: Królowej Polski, Matki Boskiej Częstochowskiej itp. lub Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Prace  były tak śliczne, że Pani Ewa Wydrych jednogłośnie przyznała wszystkim pierwsze miejsca. Serdecznie gratulujemy. Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe zostaną przekazane wychowawcom uczniów.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • DZIEŃ DZIECKA.

     • 1 czerwca w naszej szkole obchodziliśmy najważniejszy dzień w roku kalendarzowym – Dzień Dziecka. Z tej okazji na wszystkich uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie czekało mnóstwo atrakcji, z których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były gry i zabawy, mecze piłki nożnej, słodkie upominki od Rady Rodziców oraz pokaz tresury psów policyjnych. Funkcjonariusze zaprezentowali umiejętności swoich czworonogów. Dzieci mogły zobaczyć pościg za złodziejem i dowiedzieć się w jaki sposób ochronić siebie przed atakiem psa. Policjanci złożyli uczniom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich  święta i życzyli zdrowych, słonecznych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. W tym szczególnym dniu wszyscy byli uśmiechnięci i szczęśliwi. Szkoda, że taki dzień jest tylko raz w roku.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • Szanowni Państwo

     • W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie będą organizowane zajęcia wspomagające dla uczniów w celu opanowania i utrwalania wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zasady korzystania ze wsparcia oraz zasady realizacji zajęć określają przepisy § 10f-10n rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzone z dniem 29.05.2021 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.05.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Wstępnie planuje się, że:

      • uczniowie obecnych klas 3 będą mogli korzystać z następujących zajęć: język polski, język angielski, matematyka, przyroda,

      • uczniowie obecnych klas 4 będą mogli korzystać z następujących zajęć: język polski, język angielski, matematyka, historia,

      • uczniowie obecnych klas 6 będą mogli korzystać z następujących zajęć: język polski, język angielski, historia, geografia, biologia, matematyka,

      • uczniowie obecnych klas 7 będą mogli korzystać z zajęć: język polski, język angielski, język niemiecki, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka.

      Warunkiem udziału w zajęciach jest złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. Otrzymacie Państwo za pośrednictwem dzieci deklaracje, które wypełnione należy przekazać wychowawcom do 16 czerwca 2021 r.

      Zebrane deklaracje pozwolą ustalić listę przedmiotów, z których będą realizowane dodatkowe zajęcia.


       

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie

      Jolanta Wójcik


       

     • DZIEŃ MAMY.

     • 26 maja obchodzimy Dzień Mamy. Jest on okazją do podziękowania wszystkim mamom za ich opiekę i trud włożony w wychowanie dzieci. Mama to najpiękniejsze słowo świata! Słowa jakimi dzieci opisują swoje mamy to: kochająca, śliczna, opiekuńcza, cierpliwa, wrażliwa, pracowita, pomysłowa.

      „Jest takie słowo, słowo jedno

      Przed którym inne słowa bledną.

      Słowo jak słońce jaśniejące,

      Co wszystkie inne słowa gasi.

      Słowo z muzyki i z uśmiechu.

      Z zapachu kwiatów i nut ptasich.

      Słowo, co nigdy nie zawodzi.

      Wierne i czułe do ostatka

      Najbliższe sercu, najpiękniejsze

      Jedno jedyne słowo MATKA”.

      Na ręce wszystkich mam naszych uczniów składamy serdeczne życzenia z okazji Ich święta.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • WIZYTA W PRZEDSZKOLU.

     • 25 maja p. Ewa Wydrych i Katarzyna Nowakowska odwiedziły grupy przedszkolaków, którym przekazały kolorowe i ciekawe książeczki, zachęcając ich do czytania, i odwiedzania biblioteki. Przy tej okazji p. Ewa wręczyła p. Annie Bukowiec dyplom za udział w akcji czytelniczej pt: „Książka, która zmieniła moje życie”, która promowała czytelnictwo w naszej szkole. Dzieci nagrodziły swoją panią brawami.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • Dyżur wakacyjny

     • Dyzur Wakacyjny 

       

      Dyrektor  Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie - Przedszkole informuje, iż  sprawowanie opieki nad dziećmi

       w okresie dyżuru wakacyjnego  odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu.

       

      HARMONOGRAM PRACY PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH W OKRESIE         

              01.07.2021 - 31.08.2021

       

      TERMIN  DYŻURU

      NUMER I ADRES PRZEDSZKOLA

       

      01.07.2021 – 15.07.2021

       

      Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie

      ul. Kościelna 16

      Tel. 41 386 22 64 ; mail: marta.smorag@onet.pl

      www.przedszkole3.jedrzejow.eu

       

       

      16.07.2021 – 30.07.2021

       

      Przedszkole w Skroniowie

      Skroniów 75

      Tel. 41386 22 22 ;  mail:  zposkroniow@wp.pl     

      www.zposkroniow.edupage.org

       

       

      02.08.2021-14.08.2021

       

      Przedszkole nr 2 Bajkowa Ciuchcia  ul. 11 Listopada 113A

      Tel. 41 386 23 69 ; mail : przedszkolenr2@poczta.onet.pl

      www.przedszkole2.jedrzejow.eu

       

       

      17.08.2021 – 31.08.2021

                                                                                                 

      Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie

      ul. Mieszka I

      Tel. 41 386 19 ; mail : przedszkole1.jedrzejow@gmail.com

      www.przedszkole1.jedrzejow.eu

       

      Zgłoszenia dziecka na dyżur dokonują rodzice, którzy nie mogą pogodzić aktywnej pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie lub mailowo (wpisując w temacie DYŻUR) z trzydniowym wyprzedzeniem.

     • MALI OGRODNICY.

     • Przedszkolaki z grupy „Żabki” rozpoczęli przygotowania do przyjścia Pani Wiosny. W tym celu zostali małymi ogrodnikami, którzy podjęli się bardzo trudnego zadania – siania i sadzenia warzyw. W doniczkach znalazły się między innymi: marchewka, pietruszka, sałata, rzodkiewka, koper oraz cebulka dymka. Taka praca sprawiła dzieciom wiele radości. Wspólnie z Paniami: Anną Bukowiec, Wiolettą Bukowską, Beatą Rybińską-Fiutek grupa „Żabki” stworzyła śliczne dekoracje wiosenne.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • ŚWIĘTA MAJOWE.

     • Wśród najważniejszych świąt przypadających w maju wyróżniamy 1Maja – Święto Pracy, 2Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3Maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja.

      Międzynarodowe Święto Pracy zostało ustanowione przez Drugą Międzynarodówkę dla upamiętnienia krwawo stłumionego przez policję pięć lat wcześniej protestu robotników w Chicago. Jest to także katolickie święto Józefa Rzemieślnika. W tym dniu Kościół w szczególny sposób zwraca uwagę na pracę ludzką. 2 Maja to Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Możemy go uczcić wywieszając na zewnątrz flagę biało-czerwoną. 3Maja 1791 roku przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego uchwalono akt prawny, który zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie. Znosiła ona liberum veto, wolną elekcję oraz zapewniała wolność wyznania i ochronę chłopom. Dzień trzeci maja to także uroczystość NMP Królowej Polski.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • CRL UCZY RODZICÓW

     • Szanowni Państwo,

      Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską serdecznie zapraszają do obejrzenia najnowszego filmu edukacyjnego dla rodziców pn. "Rozwój dziecka". Film powstał w ramach cyklu "CRL uczy rodziców". 

       

      Link do filmu: https://youtu.be/Eao2j4IoKPg

      Wszystkie filmy z cyklu "CRL uczy rodziców" dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl


      Z poważaniem,
      Janusz Bieńkowski 
      Prezes Centrum Rozwoju Lokalnego

      Kwestie omówione przez psycholog Beatę Liwowską

      • Dostosowanie się do norm społecznych / warunków przedszkolnych / rówieśniczych
      • Adaptacja dziecka do warunków
      • Wchodzenie w grupę rówieśniczą
      • Zajęcia w grupie rówieśniczej i ich wpływ na rozwój dziecka
      • Odrzucenie dziecka przez rówieśników
      • Samokontrola / Dziecko nabywa umiejętności potrzebnych do pracy
      • Samodzielność / samoobsługa dziecka. Jak podejść do tego tematu? Kiedy jest na to czas?
      • Działania / aktywności, które wpływają na prawidłowy rozwój dziecka
      • Aktywność dziecka, hobby i zainteresowania. Dlaczego jest ważne i jak wpływa na rozwój?
      • Ograniczenia dotyczące telewizji, komputera, smartphone’a. Wpływ urządzeń elektronicznych na rozwój dziecka
      • Granice fizyczne i psychiczne dziecka, jak je szanować?
      • Lęk dziecięcy – rodzaje i przyczyny powstawania zaburzeń lękowych i depresyjnych
     • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE.

     • NIECH ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS UMOCNI WSZYSTKICH W ŚWIĘTOŚCI.

      MIŁOŚCIĄ I NADZIEJĄ NAPEŁNI SERCA.

      NIECH UTWIERDZA WIARĘ W ZWYCIĘSTWO DOBRA NAD ZŁEM,

      ŻYCIA NAD ŚMIERCIĄ, MIŁOŚCI NAD NIENAWIŚCIĄ

      I ABY W ŻYCIU KAŻDEGO CZŁOWIEKA

      ZAWSZE BYŁ WIDOCZNY BLASK NADZIEI ZAMRTWYCHWSTANIA

      ŻYCZĄ UCZNIOM I ICH RODZINOM:

      PANI DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE I RADA RODZICÓW.

     • KONKURSY: "KARTKA WIELKANOCNA", "STROIK WIELKANOCNY".

     • W marcu panie: Ewa Wydrych, Katarzyna Nowakowska oraz Halina Sutowicz zorganizowały dwa konkursy pt:. „Kartka wielkanocna” dla klas IV-VIII oraz „Stroik wielkanocny” dla klas I-III. Efekty pracy uczniów przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów konkursów. Jury doceniając trud, poświęcenie i talent młodych artystów nagrodziło wszystkich jednakową liczbą punktów oraz ocenami celującymi z wyznaczonych przedmiotów. Serdecznie gratulujemy!

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • KONKURS - "SPORT I ZDROWIE".

     • Dnia 09.03.2021r. w naszej szkole został przeprowadzony konkurs pt:. „Sport i zdrowie”. Uczniowie klas I-III odpowiadali na pytania p. Katarzyny Nowakowskiej związane z piłką nożną oraz znajomością składu witamin występujących w warzywach i owocach. Uczestnicy nie mięli problemu z udzieleniem poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania, ponieważ sami aktywnie uprawiają sport i grają w drużynach piłkarskich. Uczniowie zdobyli następujące miejsca:

      I miejsce : Oliwier Polczyk i Dariusz Biniek,

      II miejsce: Piotr Kosowski i Karol Świerczewski,

      III miejsce: Filip Waleron, Wojciech Sygut, Igor Gwiaździński.

      Serdecznie gratulujemy!

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • ŚLUBOWANIE KLASY I.

     • Dnia 3.03.2021r. w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie odbyła się uroczystość Pasowania Klasy I. Uczniowie pod opieką wychowawczyni – p. Zdzisławy Witek przygotowali piękny występ słowno-muzyczny, który został uwieczniony przez panie: Annę Markiewicz i Sylwię Kisiel. Pani Dyrektor – Jolanta Wójcik dokonała ślubowania pierwszoklasistów i wręczyła im legitymacje szkolne – ich pierwszy najważniejszy dokument w życiu. W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią Covid -19 opiekę nad sztandarem powierzono p. Katarzynie Nowakowskiej oraz dwóm uczennicom z kl. III. Świeżo upieczeni uczniowie otrzymali mnóstwo prezentów. Pani Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców życzą klasie I dużo radości, powodzenia w nauce oraz wielu niezapomnianych chwil w murach naszej szkoły.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • "KSIĄŻKA, KTÓRA ZMIENIŁA MOJE ŻYCIE".

     • W lutym panie: Ewa Wydrych oraz Katarzyna Nowakowska ogłosiły akcję skierowaną do nauczycieli pt:. „Książka, która zmieniła moje życie”, której głównym celem była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w naszej szkole. Członkowie Grona Pedagogicznego mięli zareklamować jedną książkę, która na długo zapadła w ich pamięci. Najpiękniejsze prace dostarczyły panie: Halina Sutowicz oraz Anna Bukowiec, za co serdecznie dziękujemy. Nauczycielki wybrały następujące pozycje: „Ten Obcy”, „O chłopcu, który szukał domu” - I. Jurgielewiczowej, „Jeżycjada” M. Musierowicz oraz cykl dziewięciu książek autorstwa T. Jansson o losach Muminków. Wszystkie te utwory ukazują wartości najważniejsze w życiu każdego z nas: dom, szczęście, przyjaźń, miłość, tolerancję, wrażliwość oraz pomoc drugiemu człowiekowi.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.