• Cała społeczność naszej szkoły w dniu 11 stycznia 2018 roku włączyła się w akcję charytatywną na rzecz  ciężko chorej pani HELENY KLEPEK, która  wymaga  stałej opieki  oraz wsparcia finansowego na zakup protezy.  P. HELENA  jest mieszkanką Sędziszowa i została  objęta  opieką  ,, FUNDACJI  DEA SALUS,  która zgromadziła na jej koncie 11 tys. zł. Uczniowie klasy V pod opieką  pani Agaty Prusickiej zorganizowali  kiermasz  aukcyjny  na terenie naszej placówki, który trwał 6 dni. Na ten szczytny cel zebrano kwotę  w wysokości  420,00 złotych, które zostały przekazane na konto powyższej fundacji.   S e r d e c z n i e    d z i ę k u j e m y    w s z y s t k i m   o f i a r o d a w c o m.

                                                 Opracował: W.Włodzimierz

     • @@@@@@@@

      W święto Objawienia Pańskiego uczniowie klasy I i VI wystawili  w Kościele pod wezwaniem: ,,Świętego M. Kolbego w Skroniowie jasełka misyjne przygotowane  pod  kierunkiem: A. Prusickiej i W. Walczyńskiego. Nasi wychowankowie z wielką radością pragnęli wziąć udział w tej akcji charytatywnej zatytułowanej: ,, POMOC  SYRII  I  LIBII. Scenę Bożonarodzeniową przedstawili po Mszach świętych po godz. 9.00 i 11.30 mieszkańcom parafii, rodzicom, dzieciom, młodzieży, gościom oraz duszpasterzowi naszej parafii. Organizatorzy jasełek podziękowali wszystkim tym, którzy wzięli w nich udział, ofiarodawcom, skroniowskiej grupie ,,RAZEM" oraz indywidualnym, anonimowym darczyńcom, którzy zakupili słodycze i obdarowali naszych wspaniałych artystów.

      S Y N    B O Ż Y    O B J A W I Ł    S I Ę    C A Ł E M U    Ś W I A T U

      Opracował W. Włodzimierz

                                                                                                @@@@@@@@@@@

     • ,, ABY DZIECI MOGŁY SIĘ CZUĆ W SZKOŁACH NA MIARĘ XXI WIEKU,, –   M. Piszczek, burmistrz Jędrzejowa.

      W piątek dn. 29 grudnia 2017 r. o godz. 21.00 zakończył się plebiscyt dotyczący wyboru na najsympatyczniejszą  klasę pierwszą w naszym regionie, który trwał ok. 2 miesięcy. Aby można było oddać ważny głos na wybranych uczniów należało pod wskazany numer wysłać krótki SMS. I tak uczniowie  nasi z kl. I pod opieką  pani mgr Zdzisławy Witek uzyskali 11 miejsce i otrzymali 698 głosów. Ogółem w tym przeglądzie uczestniczyło 40 grup pierwszaków. Zwycięzcy otrzymali dość bogate nagrody  natomiast pozostali gadżety  i skromne upominki.

                                                                                   Opracował W. Włodzimierz

     • =======================================================

      Dnia 20.12.2017 roku na sali gimnastycznej grupa II i III przedszkola przedstawiła swoim rodzicom scenę z życia narodzin Pana Jezusa. Mali aktorzy w pięknych strojach wcielili się w postaci: MARYI, JÓZEFA. ANIOŁÓW, KRÓLÓW, PASTERZA, GÓRNIKA, LEKARZA, KWIACIARKĘ I ZŁEGO DUCHA. Powyższy program opracowały: S. DULEWICZ, M. DAWIDOWSKA, a w przygotowaniu dekoracji pomoc swoją zaoferowały: B. FOREMNIK, M. ŁAGOWSKA oraz J. WÓJCIK. Dzieci   role odegrały bardzo starannie, a swoimi barwnymi głosami zaintonowały  znane kolędy polskie i nie tylko. Po raz pierwszy rodzice mogli usłyszeć dwie nowe pastorałki  oraz piosenkę zespołu ,, CZERWONYCH GITAR  - ,, Jeden dzień w roku”  Grupa dzieci pani M. Dawidowskiej zaprezentowała widzom układ taneczny do piosenki pt. ,, To nasze święta,, oraz ,, Ding dong. Po  jasełkach. maluchy złożyły świąteczne życzenia i  zaprosiły p. Dyrektor J. Wójcik, rodziców  do  pięknie ozdobionych i przygotowanych klasach na uroczystą, wigilię. Programten został przedstawiony w dniu następnym całej wspólnocie szkolnej.                                     
       A pod  tytułem ,, TELEFON DO PANA BOGA ucz. kl. VI iVII  ukazali nam wichry niepowodzeń i porażek jakie panują dzisiaj wśród mieszkańców Ziemi. Po długich zmaganiach i niepowodzeniach  wykonują telefon do nieba i pragną rozmawiać z Panem Bogiem prosząc Go  o pomoc. Miłosierny Ojciec  przypomniał  wszystkim mieszkańcom naszej Planety o swoim bycie podkreślając swój Boży przymiot  JESTEM  BOŻĄ OPATRZNOŚCIA  nie zapominajcie!

      Scenariusz powyższych  jasełek opracowała A. Prusicka, Scenę tę  przedstawiono jako drugą w tym dniu oraz podczas Uroczystości Objawienia Pańskiego po Mszy świętej o godz. 11:30  w Kościele parafialnym w Skroniowie.                                                                                      

                                            Opracował: W.Włodzimierz

      ========================================================

     •  W Szkole Podstawowej Nr 3 w  Jędrzejowie dnia 19.12.2017 r. o godz. 16:.00 nastąpiło uroczyste wręczenie stypendium uczniom, którzy w roku szkolnym 2016 / 2017 osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce. W obecności rodziców, nauczycieli i gości - Pan Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek takim wyróżnieniem i nagrodą pieniężną obdarował naszego ucznia z kl. VII- KONRADA OLESIŃSKIEGO. Gratulacje Konradowi złożyła Pani Dyrektor J. Wójcik oraz kadra pedagogiczna naszej placówki podczas apelu szkolnego.        

                                   ******     Opracował W. Włodzimierz         ******  

     • Dnia 19 grudnia bieżącego roku o godz. 8:30 uczniowie klasy I , III a i III b pod opieką swoich wychowawców oraz  pani A. Markiewicz  udali się do kieleckiego Centrum Geoedukacji . Na miejscu pod kierunkiem miłych i kompetentnych  przewodników poznawali historię powstawania Ziemi. Odbyli też podróż kapsułą 5D . W czasie seansu w stymulatorze mogli zaobserwować zjawiska geologiczne i przyrodnicze zachodzące wewnątrz,  jak i zewnątrz naszej  Planety. Nasi  mali fizycy podczas obserwacji i zachodzących zmian  w atmosferze odczuwali  powiew ciepłego powietrza oraz kropli wody na swoich twarzach. Wzięli udział w warsztatach gdzie obrabiali i szlifowali ręcznie miękki wapień. Po wspaniałym pobycie w tym unikatowym obiekcie  w drodze powrotnej udali się do McDonalda, aby zaspokoić głód i pragnienie. Po miłym odpoczynku o godz.14:30 powrócili bezpiecznie pod budynek szkolny. ,,Było super!,,- takie krótkie stwierdzenia padały z ust małych turystów. Uczniowie , nauczyciele i opiekunowie wycieczki  dziękują bardzo gorąco pani Annie Kosek za załatwienie bezpłatnego wejścia do tego atrakcyjnego i interesującego obiektu w Kielcach.

       

               Opracował W. Włodzimierz .                                ===========  

     • =======

      Dnia 15 grudnia 2017 roku na sali gimnastycznej przy udziale całej społeczności szkolnej odbył się kolejny koncert muzyczny artystów kieleckiej filharmonii. Przedstawiony został program słowno-muzyczny do znanego  utworu pod tytułem: „Dziadek do orzechów. Oprócz wspólnego śpiewu bożonarodzeniowych kolęd uczniowie z zainteresowaniem poznali instrument muzyczny o nazwie o b ó j.

                                                                                          =======

                             Opracował W. Włodzimierz

     • Kampania Społeczna: Czad i ogień. Obudź czujność.

      W dn. 14 XII 2017r. w naszej placówce szkolnej odbyło się spotkanie grona pedagogicznego z Komendantem Straży Pożarnej w Jędrzejowie  p. Pawłem Jakubowskim. Prowadzący w sposób komunikatywny podał wiele ważnych informacji na temat negatywnych skutków działania CO2 na organizm ludzki. Omówił też zalety  czujki, to jest małego urządzenia, które pozwala wykryć ten niebezpieczny gaz. Podkreślił, że warto  miernik tego typu zainstalować  w każdym mieszkaniu, aby czuć się  b e z p i e c z n i e.

                                                                                  Opracował: W. Włodzimierz

                                                                                        ,,,,,,,,,,,,,,,,,

     • W kalendarzu liturgicznym pod datą 6 grudnia Kościół katolicki wspomina świętego Mikołaja, biskupa i darczyńcę. W naszej szkole dzień ten jest zawsze uroczyście obchodzony. O godz. 9.00 na parterze budynku szkolnego reprezentanci poszczególnych klas i grup przedszkolnych zawieszają na drzewku iglastym najpiękniejsze bombki wcześniej ozdabiane  w klasach pod kierunkiem  wychowawców. Po głównej ceremonii i rozświetleniu choinki święty Mikołaj odwiedzał wszystkich tych uczniów, którzy oczekiwali na jego wizytę już od rana. Organizatorem tego wspaniałego dnia była pani mgr Małgorzata Morąg oraz nauczyciele i wychowawcy. Na ustach wszystkich obdarowanych  widniał uśmiech, zadowolenie i radość.

                                                               Opracował W. Włodzimierz .

      ====================                                                       

     • =====================

              Uczniowie i rodzice tuż przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego włączyli się aktywnie w akcję pod hasłem : ,,SCYZORYKI  DLA AFRYKI, której propagatorem był Kielczanin i podróżnik JACEK SŁOWAK. Akcja polegała na zbiórce przyborów szkolnych, plansz edukacyjnych , gier, piłek itp. , które przekazane  zostały naszym młodszym rówieśnikom w Afryce. Wszyscy zainteresowani składali swoje dary płynące z potrzeby serca do dwóch oznakowanych kartonów przygotowanych przez p. A. Prusicką i J.Olszewską. Finał tego przedsięwzięcia zakończył się 16 grudnia , a rozpoczął się 6 listopada 2017 r. Ogółem zebrano około 20 kg świątecznych upominków. W tej pięknej akcji wzięli również udział nasi najmłodsi darczyńcy z grupy I i III przedszkola pod kierunkiem pań:. S.Dulewicz i A.Bukowiec.               ------  to  piękny  nasz  dar  dla  potrzebujących  ---------                                 
       

      Opracował W. Włodzimierz.  

                                                       =================

     • -----------------------------------------------

      +   PROMOCJA CZYTELNICTWA I WSPÓLNA INTEGRACJA +

      Dn.01.12.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli  udział w cyklicznej akcji pod tytułem ,,NOCNE CZYTANIE, Wszyscy uczniowie zostali podzieleni pod względem wiekowym na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowili najmłodsi, którzy bawili się od godz.17:00 do godz.20:00. Uczniowie kl. IV-VII przebywali do godz. 7:00 dnia następnego. Punktem kulminacyjnym tego spotkania było głośne czytanie. Każdy uczeń wcześniej odwiedził bibliotekę szkolną i mógł wybrać na ten wieczór własny tytuł, który  był  czytany przez naszych nauczycieli. Organizatorzy na ten wieczorek przygotowali mnóstwo atrakcji:/ zabawa taneczna, gry, turnieje na świeżym powietrzu itp./  Dla wszystkich uczestników zatroskani rodzice przyrządzili smaczne zakąski  i  napoje .Warto podkreślić, że każdy uczeń mógł znaleźć dla siebie odrobinkę przyjemności.       

             Czytanie, to czynność, która winna towarzyszyć w życiu każdemu człowiekowi, a przede wszystkim u c z n i o m. Opiekę nocną nad bezpieczeństwem naszych uczniów sprawowali : p. Dyrektor Jolanta Wójcik, wychowawcy klas oraz opiekunowie .O godz. 7:00 pod opieką rodziców wszystkie dzieci powróciły do domów. Choć zmęczeni i senni jednomyślnie stwierdzili, że za rok pragną również w takowej zabawie wziąć udział.

      Zapraszamy    ponownie.                        Opracował W. Włodzimierz.

     • --------------------------------

          Dnia 21.11.2017 r. w Centrum Kultury w Jędrzejowie miał miejsce  XIII  Przegląd  Inscenizacji  Szkolnych  zatytułowany:
       ,,Dziękuję,  Nie 

      Organizatorem konkursu był Urząd Miejski oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie. W konkursie uczestniczyło 12 szkół podstawowych naszej gminy. POD OPIEKĄ JOANNY OLSZEWSKIEJ  i  AGATY PRUSICKIEJ  wychowankowie  KL. VI  ZAJĘLI 5 MIEJSCE I OTRZYMALI  DYPLOM, NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ  W WYSOKOŚCI  200,00 ZŁ ORAZ SŁODKIE SMAKOŁYKI.              =     G r a t u l a c j e !   =

                                          Opracował: W. Włodzimierz

     • ---------------------------------

      Dnia 20 listopada bieżącego roku został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny pod hasłem ,,JĘDRZEJÓW PO 13 LATACH W UNII EUROPEJSKIEJ ”zorganizowany przez Szkolny Klub Młodego Europejczyka. Opiekunem klubu jest Pani mgr Agnieszka Pawłowska. Wzięło w nim udział     5 uczniów, a oto zdobywcy: I miejsce zajęła uczennica klasy pierwszej NADIA RUSEK. II miejsce zdobyła NATALKA KACZMARCZYK z kl.VI .

      Komisja nie przyznała miejsca trzeciego, a zdobywcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe . Praca Nadii Rusek została wyeksponowana  w holu głównym budynku szkolnego.    

                                                                            Opracował W .Włodzimierz    

     • 06 GRUDNIA 2017 ROKU

      ROZŚWIETLENIE CHOINKI WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

     • 01 GRUDNIA 2017 ROKU

      DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA I NOCNE CZYTANIE

     • …..  Pro memoriam -----  Dnia 30 listopada bieżącego roku w Jędrzejowie w Centrum Kultury odbyło się spotkanie trzecioklasistów naszej gminy z Panem Mariuszem Błaszczakiem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

       Dzieci pod okiem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach poprzez zabawę i śpiew piosenek uczyły się podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz ważnych numerów alarmowych.
       Minister M. Błaszczak 10-letniemu Aleksandrowi Jastrzębskiemu z klasy IV ze Szydłowca wręczył zasłużony medal. Chłopiec podczas letnich wakacji zauważył przygniecionego przez samochód kierowcę. Zaalarmował sąsiadów i wezwał telefonicznie pogotowie ratunkowe prosząc o pomoc. Na spotkaniu tym byli obecni również nasi uczniowie z klasy 3a wraz z wychowawczynią Panią Joanną Olszewską. Mali i młodzi uczniowie mogli poznać bohatera dnia i poprzez program edukacyjny pod hasłem: ,, RAZEM BEZPIECZNIEJ IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA,, naśladować postawy ludzi godnych  pochwały i nieść pomoc tym, którzy są w potrzebie.   

       / zdjęcia zamieszczono w kronice szkolnej /

                         Opracował: W.Włodzimierz

     • 11Listopad - Narodowe Święto Niepodległości

      Ten dzień upływał w naszej szkole pod hasłem "ROZŚPIEWANA PRZERWA"

           posłuchaj.mp4

       

       

     • Pod kierunkiem nauczycieli tj. Pani M.Morąg i Pani A.Markiewicz w klasie 3b został zorganizowany konkurs recytatorski, który miał miejsce w dniu 10.11.2017 r. * I* miejsce zdobył  WIKTOR KRZYSZTOFIK, * II* - BARTOSZ WODECKI oraz ZUZANNA MAJCHER. Uczniowie ci recytowali wiersz pod tytułem: ,, PoSZuKIwaNiE SkaRbÓw,, autorki A. Frączek.  Wszystkim uczestnikom składamy  g RA T u L a C j E. / Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy /

                                 …….       OPRACOWAŁ: W.WŁODZIMIERZ

     • ,,,,,,,,,,,,,,,    100   LECIE  NIEPODLEGŁOŚCI   ,,,,,,,,,,,,,,

       Dnia 06 listopada 2017 roku w Jędrzejowie odbył się KOROWÓD NIEPODLEGŁOŚCI zorganizowany przez P. AGATĘ WOJTYSZEK – WOJEWODE ŚWIETOKRZYSKĄ. Spotkanie patriotyczne miało miejsce przy Centrum Kultury o godz. 9.00 i 11.30..Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych i ponad podstawowych. W barwnym korowodzie  uczestniczyło 106 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami i wychowawcami.                       =====  MIŁO  I  PRZYJEMNIE===

               -------           Opracował:  W. Włodzimierz             -------