• POŻEGNANIE PANI ZDZISŁAWY WITEK.

     • 25 czerwca pożegnaliśmy naszą koleżankę – Panią Zdzisławę Witek, która odeszła na emeryturę. Z tej okazji Pani Dyrektor – Jolanta Wójcik wręczyła wychowawczyni kl. I Nagrodę Dyrektora oraz świadectwo z czerwonym paskiem ukończenia naszej szkoły. Nauczyciele obdarowali Panią Zdzisławę wymarzonym prezentem oraz pięknym bukietem kwiatów. Pani Dyrektor, Pani Lidia Osińska oraz Grono Pedagogiczne życzyło naszej koleżance dużo zdrowia, rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz realizacji wszystkich marzeń. W takich chwilach ciężko było powstrzymać łzy smutku i wzruszenia. Mamy nadzieję, że Pani Dzidzia o nas nie zapomni i będzie często odwiedzać naszą szkołę.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO 2020/2021.

     • 24 czerwca uczniowie i nauczyciele zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie wzięli udział we Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Była to również uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Ksiądz Proboszcz życzył wszystkim dzieciom, ich rodzicom oraz Pani Dyrektor i nauczycielom zdrowych, słonecznych i bezpiecznych wakacji pod opieką Pana Jezusa i Maryi. Następnego dnia uczniowie odebrali z rąk swoich wychowawców świadectwa ukończenia danej klasy. Nagrody książkowe otrzymali ci, którzy mięli wybitne osiągnięcia w nauce i 100% frekwencję oraz byli laureatami wielu konkursów. Ósmoklasiści przekazali poczet sztandarowy swoim młodszym kolegom i koleżankom z kl. VII. Zakończenie roku szkolnego w przedszkolu i zerówce odbyło się na świeżym powietrzu. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenkę. Nauczycielki wręczyły swoim podopiecznym dyplomy oraz drobne prezenty, a Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom i ich rodzicom zdrowych i udanych wakacji. Był to dzień pełen radości i wzruszeń.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • SPOTKANIE Z POLICJĄ.

     • Uczniów naszej szkoły odwiedzili funkcjonariusze policji, którzy przypomnięli o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat numerów alarmowych. Wiedziały też co należy zabrać ze sobą na spacer po górach i odpoczynek na plaży. Dowiedziały się jak należy zachować się w stosunku do osób, których nie znamy, a które nam coś oferują. Na koniec policjanci życzyli wszystkim uczniom, Pani Dyrektor i nauczycielom zdrowych, i bezpiecznych wakacji.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • BIEG TROPEM WILCZYM.

     • 15 sierpnia w Rezerwacie przyrody – Gaj odbędzie się Bieg Tropem Wilczym - największy bieg pamięci w Polsce. Do wyboru będą trzy dystanse: 1963m, 5km, 10km. Opłata startowa będzie wynosić 25 zł, za którą otrzyma się koszulkę, medal, upominek, a dla najlepszych puchar i nagrody. Całkowity dochód z biegu będzie przeznaczony na rzecz Kresowiaków. Zapisy poprzez profil Facebook: Naprzód Jędrzejów i Jędrzejów Biega, link do zapisów na tych profilach pojawi się w tym tygodniu. Lokalnym organizatorem biegu są: Stowarzyszenie Kibiców Naprzodu Jędrzejów „Wiara Miasta Zegara” i Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Nadir Jędrzejów.

      Opracowała: Patrycja Bębenek.

     • PROJEKT - "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY".

     • Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych pod opieką pań: Ewy Wydrych i Katarzyny Nowakowskiej od 10.09.2020r. do 16.05.2021r. wzięli udział w projekcie - „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Projekt składał się z sześciu modułów, które należało zrealizować w określonym czasie:

      • moduł I - „Książki dzieciństwa”,
      • moduł II - „Mały Miś w świecie emocji”,
      • moduł III - „Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”,
      • moduł IV - „Zmisiowany eko-kalendarz”,
      • moduł V - „Misiowe laboratorium - Czterech Żywiołów”,
      • moduł VI - „Mały Miś i supertajny projekt”.                                                                                   

      W ramach projektu uczniowie kl. I-VIII uczestniczyli w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Narodowe Czytanie Balladyny”, „Dzień zdrowego śniadania” i brali udział w konkursach: „Książkowe drzewo genealogiczne”, „Piramida Żywienia”. Wykonywali prace plastyczne przedstawiające różne emocje, cztery żywioły, plakat o ochronie środowiska, ilustrację do ulubionej książki, bajki, portret współczesnego superbohatera lub superbohaterki oraz tworzyli na komputerze kartkę z życzeniami lub pozdrowieniami dla osób ze swojego otoczenia, które można określić mianem superbohatera lub superbohaterki. Tworzyli kącik ekologiczny, kącik przyrodniczy i kącik naukowca. Na zajęciach świetlicowych przeprowadzali doświadczenia chemiczne związane z czterema żywiołami. Poszerzyli swoją wiedzę na temat szkodliwej działalności człowieka na środowisko, zdrowego odżywiania się oraz zasad higieny osobistej. Nauczyli się różnych sposobów radzenia sobie ze złością np.: liczenie do dziesięciu, śpiewanie, rysowanie, słuchanie muzyki i czytanie książek. Po zrealizowaniu wszystkich zadań Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie otrzymał certyfikat uczestnictwa w projekcie. 

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • KONKURS - "MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ".

     • W maju uczniowie klasy VIa i VIb wzięli udział w konkursie na wiersz-rymowankę i konkursie plastycznym organizowanym przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jędrzejowie z zakresu profilaktyki uzależnień „Młodość bez uzależnień”. Nadrzędnym jego celem była popularyzacja wiedzy na temat uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki narkomanii. Uświadomienie dzieciom i młodzieży występujących zagrożeń i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku oraz promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. Pierwsze miejsce w konkursie na wiersz zajęła Oliwia Lato z klasy VIa, natomiast dwa wyróżnienia w konkursie na plakat zdobyli: Zofia Kasza i Antoni Kasza z klasy VIb. Wszystkim uczniom biorącym udział serdecznie gratulujemy za pięknie wykonane prace.

      Opracowała: Patrycja Bębenek.

     • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS - "STROFY DLA ŚW.JANA PAWŁA II".

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzyszkolnym konkursie poetyckim pt.: „Strofy dla Św. Jana Pawła II”, który ogłosiła Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach. Konkurs był podzielony na dwie kategorie wiekowe: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Uczestnicy mieli napisać wiersz o Św. Janie Pawle II ukazującym informacje np.:  o Jego dzieciństwie, kapłaństwie, pontyfikacie. Organizatorzy zwracali szczególną uwagę na samodzielność pracy, dobór słownictwa, środków stylistycznych, poprawność językową oraz rymy.  W rywalizacji wzięło udział sześć szkół. Jesteśmy bardzo wdzięczni pomysłodawcom konkursu za zaproszenie, ponieważ tylko nasza szkoła reprezentowała gminę Jędrzejów. Z wielką radością informujemy, że spośród 29 wierszy  I miejsce w pierwszej kategorii zajęła Martyna Nowakowska z kl. VIa razem z uczniem ze szkoły z Pawłowic, a II miejsce w drugiej kategorii zajął Igor Fiutek z kl. VII. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • KONKURS - "RYCERZ NIEPOKALANEJ I MARYJA".

     • Panie: Halina Sutowicz oraz Katarzyna Nowakowska przygotowały konkurs plastyczny pt: „Rycerz Niepokalanej i Maryja”. Wzięli w nim udział uczniowie kl. IV-VIII: Oliwia Lato, Oliwia Rychter, Klaudia Kruk, Albert Sutowicz, Joanna Prawda oraz Martyna Nowakowska. Uczestnicy mieli  ukazać w dowolnej technice wybraną postać Maryi np.: Królowej Polski, Matki Boskiej Częstochowskiej itp. lub Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Prace  były tak śliczne, że Pani Ewa Wydrych jednogłośnie przyznała wszystkim pierwsze miejsca. Serdecznie gratulujemy. Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe zostaną przekazane wychowawcom uczniów.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • DZIEŃ DZIECKA.

     • 1 czerwca w naszej szkole obchodziliśmy najważniejszy dzień w roku kalendarzowym – Dzień Dziecka. Z tej okazji na wszystkich uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie czekało mnóstwo atrakcji, z których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były gry i zabawy, mecze piłki nożnej, słodkie upominki od Rady Rodziców oraz pokaz tresury psów policyjnych. Funkcjonariusze zaprezentowali umiejętności swoich czworonogów. Dzieci mogły zobaczyć pościg za złodziejem i dowiedzieć się w jaki sposób ochronić siebie przed atakiem psa. Policjanci złożyli uczniom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich  święta i życzyli zdrowych, słonecznych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. W tym szczególnym dniu wszyscy byli uśmiechnięci i szczęśliwi. Szkoda, że taki dzień jest tylko raz w roku.

      Opracowała: Katarzyna Nowakowska.

     • Szanowni Państwo

     • W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie będą organizowane zajęcia wspomagające dla uczniów w celu opanowania i utrwalania wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zasady korzystania ze wsparcia oraz zasady realizacji zajęć określają przepisy § 10f-10n rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzone z dniem 29.05.2021 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.05.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Wstępnie planuje się, że:

      • uczniowie obecnych klas 3 będą mogli korzystać z następujących zajęć: język polski, język angielski, matematyka, przyroda,

      • uczniowie obecnych klas 4 będą mogli korzystać z następujących zajęć: język polski, język angielski, matematyka, historia,

      • uczniowie obecnych klas 6 będą mogli korzystać z następujących zajęć: język polski, język angielski, historia, geografia, biologia, matematyka,

      • uczniowie obecnych klas 7 będą mogli korzystać z zajęć: język polski, język angielski, język niemiecki, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka.

      Warunkiem udziału w zajęciach jest złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. Otrzymacie Państwo za pośrednictwem dzieci deklaracje, które wypełnione należy przekazać wychowawcom do 16 czerwca 2021 r.

      Zebrane deklaracje pozwolą ustalić listę przedmiotów, z których będą realizowane dodatkowe zajęcia.


       

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie

      Jolanta Wójcik