• ROK SZKOLNY 2020/2021

     •  1 września 2020r.

      Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

       

      SPOTKANIE NA BOISKU SZKOLNYM – Pogoda bez deszczu

           

      Dowóz   7.10 – z Brynicy Suchej do szkoły

                     7.10 – z Łączyna do szkoły

       

       -  8.00  – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 na boisku szkolnym z zachowaniem ogólnie przyjętych  zasad bezpieczeństwa (utrzymanie zalecanej odległości 1,5m, jeżeli nie będzie takiej możliwości prosimy o założenie maseczek).

      -   8.15 – Spotkanie uczniów z wychowawcami (nadal na boisku szkolnym).

      -   8.40 – Odwozy: Brynica Sucha,  Łączyn

       

      UWAGA! Zmiana zasad dowożenia dzieci do szkoły.

         Od 1.09.2020r. dzieci dowożone muszą wykupić bilety miesięczne. Dzieci uprawnione do dowozów tj. zamieszkałe powyżej 3 km - z zerówki i  klas I – IV

      oraz  zamieszkałe powyżej 4 km – z klas V – VIII, będą miały bilety refundowane przez Gminę Jędrzejów.  Pozostali uczniowie jeśli chcą jeździć tym autobusem wykupują bilety na własny koszt.

       

      Od 1 września 2020r.  odjazdy autobusu będą w godzinach:

           7.00 – z Książe Skroniowa do szkoły

           7.10 – z Brynicy Suchej do szkoły

           7.10 – z Łączyna do szkoły

       

      Odwozy po zajęciach:

           13.30  i  14.50 – do Książe Skroniowa

           13.30  i  14.50 – do Brynicy Suchej

           12.55  i  14.45 – do Łączyna

       

      W   PRZYPADKU   DESZCZU

       

      -  8.00 - Spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych według harmonogramu z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, dystans, maseczki)

      UWAGA!

          Z uwagi na występującą sytuację epidemiologiczną bardzo prosimy, aby do budynku szkoły wchodzili tylko uczniowie.

      Wyjątek  oddziały przedszkolne i klasa I. Dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzic/opiekun. Wszystkich wchodzących obowiązuje stosowanie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, dystans, maseczki).

       

      Dzieci przedszkolne od 1 września  wchodzą do budynku tylko i wyłącznie głównym wejściem (nie przez szatnię).

      Rodzice uczniów klas I - VIII zainteresowani zapewnieniem dziecku opieki świetlicowej  i/lub zgłoszeniem na obiady proszę pobrać dokumenty od osób dyżurujących na parterze szkoły przy wejściu głównym od godz. 7.50 – 9.30.

       

      Od dnia 2 września 2020r. uczniowie klas I – VIII będą przebywać w stałych klasach (wymienionych w harmonogramie). Zmiana nastąpi tylko na zajęcia informatyki i wychowania fizycznego.

      Przerwy w klasach I – III ogłasza wychowawca/nauczyciel i będą się one odbywały rotacyjnie podczas zajęć klas starszych.

      Uczniowie klas starszych będą wychodzili na przerwy na ustalone dźwięki dzwonka, z podziałem na klasy.

      Rodzice proszeni są o obserwowanie zdrowia swoich dzieci. Proszę wysyłać do przedszkola i szkoły tylko dzieci zdrowe.

      Prosimy Państwa o szczególną odpowiedzialność w tym zakresie dla dobra Państwa dzieci, ich koleżanek i kolegów, ich rodzin oraz wszystkich pracowników szkoły.

      Prosimy Rodziców o bezzwłoczne uaktualnienie numerów telefonów kontaktowych u wychowawcy dziecka.

                                                                             Z poważaniem

                                                      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie

                                                  Jolanta Wójcik