• Dnia 14 września 2017r. na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z Panem. Michałem Kowalczykiem starszym aspirantem i oficerem prasowym Komendy Policji  w Jędrzejowie. Tematem prelekcji była poruszona kwestia dotycząca  bezpieczeństwa  w szkole i w  sieci.

                                                                                  Opracował: W. Włodzimierz

       

             

     • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      Po raz kolejny w naszej szkole dn. 08.09.2017 r. gościliśmy artystów kieleckiej filharmonii,
      którzy zaprezentowali naszym uczniom utwory Bacha , Beethovena i Mozarta. Uczniowie
      poznali też budowę i przeznaczenie instrumentu muzycznego o nazwie ksylofon.                                 
      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                                                                         Opracował: W. Włodzimierz 
       

     • =============

       D n i a  04.09.2017 r .w naszej placówce nastąpiło uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018.                

      O godz. 8.00 –  sprawowana została Msza św. w Kościele parafialnym w Skroniowie.

      O godz. 9.15  -  na boisku szkolnym Pani Dyrektor Jolanta Wójcik dokonała inauguracji nowego roku szkolnego. Przywitała bardzo serdecznie uczniów, rodziców i nauczycieli życząc wszystkim uczniom wielu sukcesów w nauce, a nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji dużo radości i cierpliwości w pracy zawodowej.

              O godz. 9.30  -  odbyły się spotkania z wychowawcami w klasach.

       

          

       

       

      ====================                              Opracował –  W. WŁODZIMIERZ

     • 23  czerwca  2017  roku  odbyło  się  uroczyste  zakończenie  roku   szkolnego  2016 / 2017.

      O godz. 8.00 – w świątyni pod  wezwaniem:,, Św. M. M. Kolbego w Skroniowie  sprawowana  została  Msza Św. Po jej zakończeniu uczniowie, nauczyciele oraz rodzice przyjechali szkolnym  autobusem do szkoły. O godz. 9.30 na boisku przy pięknej słonecznej pogodzie  Pani Dyrektor Mgr JOLANTA WÓJCIK  dokonała uroczystego zakończenie roku, a po  odśpiewaniu hymnu państwowego i części artystycznej wręczyła  dyplomy, wyróżnienia, nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania uczniom, rodzicom oraz nauczycielom. Zgromadzona publiczność oklaskiwała uczniów, którzy zapracowali na szczególne wyróżnienia.  Na końcu Pani Dyrektor wspomniała  o bezpieczeństwie uczniów podczas wakacji i skierowała słowa do wszystkich  obecnych życząc  - miłego i przyjemnego wypoczynku.

      Potem nastąpiło  przejście do szkoły i spotkanie uczniów  z wychowawcami w salach lekcyjnych.

                                                                                            Opracował : W. WŁODZIMIERZ

     • W I E L K A    R A D O Ś Ć   w  s e r c a c h   n a s z y c h  d z i e c i

      Dnia 10 czerwca uczniowie klasy III przystąpili do I Komunii Świętej w Kościele pod wezwaniem: ,,ŚW. M. M. KOLBEGO” w Skroniowie. Do tej uroczystości przygotowywali się przez wiele miesięcy. Pragnęli też pomóc swoim ,,b r a c i o m” , którzy cierpią głód  i  prześladowanie. Uczestniczyli w akcji charytatywnej : ,,URATUJ  DZIECKO  W  AFRYCE”.  Na ten zaszczytny cel złożyli ofiarę pieniężną w wysokości 221.16 zł.

                                               Opracował – W. WŁODZIMIERZ

     • Biblioteka szkoły podstawowej w Skroniowie ogłosiła konkurs na: ILUSTRACJĘ INSPIROWANĄ KSIĄŻKĄ, KTÓRĄ WARTO POLECIĆ, który trwał od października 2016 roku do marca 2017 roku. Adresatami konkursu byli uczniowie naszej placówki. Celem tej akcji było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, promowanie czytania jako formy spędzenia wolnego czasu, kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz promocja przeczytanej książki. Regulamin konkursu został wywieszony na tablicy informacyjnej obok biblioteki szkolnej.
      Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca otrzymała uczennica klasy V - Natalia Kaczmarczyk, natomiast drugie miejsce zajął Mikołaj Pindral z klasy IIa. Uczniowie ci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

                                    Opracował – W. WLODZIMIERZ  

       

     • W dniu 07.04.2017 r. odbył się drugi zjazd katechetów duchownych i świeckich naszego dekanatu w Skroniowie. Uroczystość ta rozpoczęła się o godz. 15.00 w Kościele parafialnym. Modlitwę uwielbienia poprowadził Ksiądz Proboszcz Jerzy Słupik, a posługę liturgiczną pełnił uczeń kl. VI Sz. Nawrot, a śpiewy prowadziła absolwentka naszej szkoły P. E. Siwiec. Po skończonej modlitwie wszyscy uczestnicy udali się do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i tam przy herbatce i gorącym białym barszczu i słodkościach rozpoczęła się konferencja metodyczna, którą prowadził Diecezjalny Wizytator Religii Ksiądz Waldemar Wiśniowski. Przedstawił aktualne kwestie dotyczące przygotowań do Sakramentu Bierzmowania i Pierwszej Komunii świętej.

      I tak:

      • przygotowanie do Sakramentu Dojrzałości odbywa się tylko w parafii zamieszkania kandydata i nie może być krótsze niż 12 miesięcy,
      • podobne wymaganie obowiązuje też uczniów/dzieci przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii świętej,
      • takich przygotowań nie prowadzi się w ramach katechezy szkolnej lecz w kościele – w uzasadnionych przypadkach zgodę na przyjęcie powyższych sakramentów poza parafią daje na piśmie ksiądz proboszcz.

      Ksiądz Wizytator W. Wiśniowski przypomniał zebranym, że podstawa programowa na rok szkolny/katechetyczny 2017/2018 w klasie VII wraz z podręcznikami i innymi materiałami dydaktycznymi przejmuje się z podstawy programowej zatwierdzonej dla klasy I gimnazjum.

      Po skończonej konferencji i dyskusjach, w której wzięło udział 32 nauczycieli religii (obecna była też Pani Ania Bukowiec i Pani Ewa Siwiec),  Ks. J. Słupik podziękował wszystkim obecnym oraz Paniom: A. Nemś, U. Koncewicz,  Z. Gonciarz, H. Koczaj oraz B. Nawrot za poczęstunek a Panu R. Bołdynowi za udostępnienie sali.

                                              Opracował: W. Walczyński