• Mam 6 lat, idę do pierwszej klasy

    •  

     Wcześniejsza edukacja to szansa na rozwój dziecka  
      

     - Sześcioletnie dziecko zarówno w przedszkolu jak i w szkole, nadal będzie dzieckiem. Ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej w swoim rozwoju - podkreślała minister Krystyna Szumilas podczas wczorajszej (14 stycznia) wizyty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr. 1 w Częstochowie. Minister Edukacji Narodowej spotkała się tam z rodzicami, dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia i bibliotek pedagogicznych.

     - Jesteśmy jednym systemem edukacji. Wszyscy musimy współpracować dla dobra dzieci - mówiła minister Krystyna Szumilas prosząc, by przedszkola i szkoły nawiązały ścisłą współpracę, dzięki której sześciolatki rozpoczynające naukę w pierwszej klasie spotkają znane sobie i lubiane środowisko. - To powinien być radosny czas. I to od nas dorosłych, zależy jak przygotujemy do niego dziecko. Ważne, by przedszkolaki miały szansę spotkać się z uczniami szkoły, poznać przyszłego wychowawcę, salę i miejsce w którym będą się uczyły i spędzały czas, a nawet zobaczyć jak wyglądają zajęcia w pierwszej klasie. Szkoła, do której pójdą Państwa podopieczni nie może być dla Was anonimowa - zwróciła do dyrektorów przedszkoli i podała przykłady dobrych praktyk już realizowanych w wielu samorządach: wspólne lekcje uczniów i przedszkolaków, spotkania rodziców z obu placówek, wizyty uczniów i ich nauczycieli w przedszkolu i przedszkolaków w szkole.

     Minister rozmawiała też z rodzicami dzieci, które mogą w tym roku rozpocząć edukację w szkole w wieku sześciu lat. Odpowiadała na ich pytania i rozwiewała obawy przedstawiając wyniki badań ogólnopolskich (CBOS, IBE) i zagranicznych (OECD, PIRLSS & TIMSS) dotyczących wczesnej edukacji, z których wynika, że im wcześniej dziecko rozpoczyna edukację, tym lepiej się rozwija i w przyszłości ma mniej problemów z nauką.

     Rodzice pytali na przykład, czy sześciolatek w klasie z siedmiolatkami nie będzie gorszym uczniem. - Według specjalistów dzieci sześcioletnie, które rozpoczęły naukę w I klasie są lepiej przygotowane do nauki w szkole i osiągają często nawet lepsze wyniki niż siedmiolatki - mówiła. Przywoływała m.in.: wyniki raportu CBOS „Edukacja małych dzieci", z którego wynika, że niemal 86 proc. rodziców 6 latków uczących się w I klasie dostrzega wiele i bardzo wiele nowych umiejętności u swoich dzieci i jest zadowolona z edukacji, jaką dzieciom oferuje szkoła. Zadowolone są też dzieci - z badań IBE („Badanie szkolnych uwarunkowań efektywności")  wynika, że 83 % uczniów klas I-III lubi chodzić do szkoły, a 80 % samych siebie nazwałoby zdolnym uczniem.

     Minister podkreśliła rolę edukacji przedszkolnej w przygotowaniu dziecka 6 letniego do nauki w szkole i przypomniała działania podjęte przez nią, które zapewnią wszystkim dzieciom miejsce w przedszkolach już w 2016 roku. Jednym z nich jest przyjęta przez rząd tzw. ustawa przedszkolna, która da czterolatkom i  trzylatkom prawo do edukacji przedszkolnej. Dzięki tej ustawie obniżone zostaną też opłaty za przedszkole. - Od września tego roku do jednej złotówki zostanie obniżona opłata za 6. i 7. godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. W 2014 za koleją, a w 2015 r. już za każdą - mówiła Szumilas. Ponadto samorządy będą otrzymywać dotację na edukację przedszkolną, docelowo w kwocie 1,7 mld zł rocznie.

     więcej informacji na stronie http://www.men.gov.pl/mam6lat