• ZDALNE NAUCZANIE

    • DROGI RODZICU - PROSZĘ O ZAPOZNANIE Z DOKUMENTEM

     DOTYCZĄCYM KONSULTACJI UCZNIÓW W SZKOLE

     Deklaracja_udzialu_ucznia_klas_I-III__V-VIII_w_konsultacjach.doc

      

     DROGI RODZICU - ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTEM ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ

     Ocena_zachowania_z_uwzglednieniem_nauki_zdalnej.pdf

      

     Szanowni  Rodzice!

            W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania  szkoły,  związanej z epidemią COVID-19, OD ŚRODY 25.03.2020r. realizacja zadań dydaktycznych  odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podstawową formą komunikacji będzie e-dziennik Librus. Wykorzystywane będą w procesie edukacji zdalnej także inne komunikatory lub platformy edukacyjne, o których rodzice i uczniowie poinformowani są przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia. Ważne jest aby w czasie tej zdalnej  nauki Rodzice kontrolowali codzienne logowanie się do e-dziennika przez dzieci. Oraz sprawdzali odczytywanie przez nich informacji od nauczycieli, a także wywiązywali się z przydzielonych zadań do wykonania. Prosimy o udzielanie informacji zwrotnej o pracy Waszych dzieci, kłopotach jakie napotykają, ilości zadawanych prac i możliwości ich wykonania w wyznaczonym czasie.

     Wykonywanie poleceń od nauczycieli służyć będzie zarówno powtórzeniu i utrwaleniu już opanowanych wiadomości i umiejętności przez Wasze dzieci, jak i opanowaniu nowego materiału w ramach realizacji podstawy programowej.

     Od środy 25.03.2020r. odnotowywana będzie też obecność uczniów na podstawie logowania w e-dzienniku w danym dniu. Obecność lub nieobecność odnotowywana będzie pod koniec dnia (w godz. 19.00-20.00).  W klasach I-III podstawa do odnotowania obecności dziecka przez wychowawcę jest kontakt rodzica lub ucznia także przez inne komunikatory czy platformy, z których korzystają nauczyciele i uczniowie danej klasy.  Podstawę komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami stanowi e-dziennik Librus.

     Codziennie, w dniach nauki szkolnej, istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami w godzinach     10-14 dla uczniów, a dla rodziców w godz. 16 – 17. lub po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

     Wymagania oraz sposób kontrolowania i oceniania zostanie przez nauczycieli dostosowany do zaistniałej sytuacji, ale nie zwalnia to uczniów z codziennej, systematycznej pracy i wykonywania przydzielonych im zadań. Uczniowie i Rodzice będą informowani o uzyskanych ocenach poprzez e-dziennik. Sytuacja jest dla wszystkich nowa i trudna, dlatego prosimy o wyrozumiałość i współpracę oraz o pomoc dzieciom w spełnianiu ich obowiązków szkolnych w tak trudnych warunkach.

                    Dziękujemy Państwu na zrozumienie i pomoc.

      

                                         Z poważaniem:

           Dyrektor  i Nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych  w Skroniowie

     Pierwsze logowanie ucznia     →    Platforma epodreczniki.pl