• 21 listopada br w Szkole Podstawowej w Podchojnach odbył się Gminny Konkurs Literacko - Patriotyczny "Strofy dla Niepodległej" w którym naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Milena Koncewicz z klasy VII i Julia Maciąg.

     Milena Koncewicz zajęła III miejsce w kategorii wiekowej klas 7-8, natomiast Julia Maciąg miejsce I w kategorii wiekowej klas 4-6. 

      

     D Y P L O M   D L A    S Z Y M O N A     N A W R O T A

     wręczony w dniu 05.04.2018r  w budynku

     Państwowej Straży Pożarnej

      w Jędrzejowie.

      

        Uczeń ten zajął pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych w TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ  pod hasłem: ,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM ,, Organizatorem tego konkursu był Oddział Miejsko – Gminny Związku Ochotniczych  Straży Pożarnych

     Rzeczpospolitej Polskiej w Jędrzejowie.

                                                                 Opracował:W.Walczyński

     G R A T U L A C J E   W S Z Y S T K I M- Pod  opieką Pań: J.Olszewskiej i A.Prusickiej uczniowie kl. 6 wzięli udział w XIII  przeglądzie inscenizacji szkolnych pod hasłem - DZIĘKUJĘ, NIE!- w dniu 21.11.2017 r. Organizatorem tego konkursu był URZĄD MIEJSKI oraz GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w Jędrzejowie. Wzięło w nim udział 12 szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Młodzi nasi aktorzy promowali zdrowy i trzeźwy styl życia wystawiając kilkunasto minuty program artystyczny pod tytułem: ,KTOŚ MNIE OCALIŁ ,,Zajęli V miejsce i otrzymali dyplom, nagrodę pieniężną w wysokośći 200.00 złotych oraz słodkie smakołyki.                         G R A T U L A C J E!,  gratulacje!

      / powyższy program został wystawiony również w naszej szkole /

            +++++++++++    Opracował: W.Włodzimierz

      

     Konrad Olesiński – uczeń klasy VI –  odniósł spektakularny sukces i zdobył tytuł I Laureata konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” (edycja 2016/2017). Konkurs organizowany był przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Opiekunem była pani Ewa Bieniek. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi

                                                      Opracował – Piotr Zaczkowski

      

     20 czerwca 2017 odbył się kolejny już finał międzyszkolnego konkursu „1 z 10”. Bezkonkurencyjni okazali się nasi uczciwe, którzy zajęli najwyższe lokaty.
     1. miejsce zajął Mikołaj Talarowski, 2. miejsce – Mateusz Rybiński, a 3. – Oskar Grad.​

     http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi

     Sprawozdawca - Piotr Zaczkowski.

      

      W finale IV Konkursu Historycznego „Żołnierze Wyklęci”  Bartosz Kuśmierz zajął III miejsce

                                                                Opracował – Piotr Zaczkowski

      

     Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Jędrzejowie zorganizował konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych (klas IV – VI) z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów. Blok tematyczny tegorocznej edycji dotyczył opisu szczególnego wydarzenia historyczno-patriotycznego lub religijnego związanego z naszym regionem w oparciu o wspomnienia rodzinne.
     Uczeń klasy VI Szymon Nawrot pod kierunkiem P. Włodzimierza Walczyńskiego przedstawił bogatą  pracę pisemną pod tytułem „KSIĄDZ JERZY GREDKA PIERWSZY PROBOSZCZ PARAFII POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO M. M. KOLBEGO W SKRONIOWIE”. 
     Po rozstrzygnięciu powyższego konkursu otrzymał w dniu 12 czerwca 2017 r. dyplom za zajęcie drugiego miejsca oraz nagrody książkowe. 

     ----------------- Opracował:   W. WŁODZIMIERZ

     11 kwietnia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie zostały przeprowadzone powiatowe eliminacje XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.  III miejsce zajął Szymon Nawrot.

                                                                            Sprawozdawca – Piotr Zaczkowski

     W dniu 17.03.2017r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyła  się gminna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Nagrody  dla  zwycięzców ufundował Burmistrz Miasta Jędrzejowa. W eliminacjach gminnych udział wzięło 13 uczestników z poszczególnych szkół z terenu miasta i gminy Jędrzejów. 1. miejsce zajął Szymon Nawrot, uczeń naszej szkoły. Tym samym weźmie udział w eliminacjach powiatowych. Serdecznie gratulujemy!!!

     Sprawozdawca – Piotr Zaczkowski

     Uczniowie klasy szóstej 5 kwietnia 2016 roku fantastycznie napisali sprawdzian szóstoklasisty. Wynik na poziomie 76,43 pozwolił naszej szkole zająć 2. miejsce w powiecie jędrzejowskim.

     TOP 3 najlepszych szkół w powiecie jędrzejowskim:
     1. Szkoła Podstawowa w Łysakowie, gmina Jędrzejów – 77,86 (70,0 % - język polski, 83,6 %- matematyka, 80,0% - język angielski); 7 uczniów;
      2. Szkoła Podstawowa im. Roalda Amundsena w Skroniowie, gmina Jędrzejów – 76,43 (82,3% - język polski, 70,9% - matematyka, 76,1% - język angielski); 11 uczniów;
     3. Szkoła Podstawowa w Lipie, gmina Sobków – 71,26 (70,0% - język polski, 65,0% - matematyka, 78,8% - język angielski); 6 uczniów.

     Uczniowie klasy VI pokazali klasę, uzyskując z języka polskiego spektakularny wynik – 82,3%- najlepszy wynik w powiecie jędrzejowskim.

                                                                            Opracował – Piotr Zaczkowski

      

     27 kwietnia 2016 roku odbył się 2. międzyszkolny konkurs 1z10. W jego drugim etapie wzięło udział dziewięcioro zawodników z trzech szkół – Szkoły Podstawowej w Skroniowie, Szkoły Podstawowej w Rakowie oraz Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim.
     W turnieju zwyciężył uczeń naszej szkoły Karol Belicki. Jest to druga jego wygrana. Drugie miejsce zajął Wiktor Fiutek, również uczeń naszej szkoły.

                                                                               Sprawozdawca - Piotr Zaczkowski

      

     Duży sukces ma na swoim koncie uczennica klasa VI Ewa Skrzypiec, która zajęła wysokie 4. miejsce w III Konkursie Historycznym Żołnierze wyklęci. którego finał odbył się28 kwietnia w Zespole Szkół w Jędrzejowie. W finale wystartowało łącznie 83 uczestników,37 z gimnazjów i 46 ze szkół podstawowych z całego powiatu jędrzejowskiego. Karol Belicki zajął miejsce 7. a Wiktor Fiutek  - 10. Uczniowie do tego konkursu przygotowywali się pod okiem nauczyciela historii Piotra Zaczkowskiego.

      

                                                                                                   Sprawozdawca - Piotr Zaczkowski

     Uczniowie klasy VI ze sprawdziany szóstoklasisty w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali wspaniały wynik z języka angielskiego – 87% - 8. stanin. Jest to najlepszy wynik w gminie Jędrzejów, a drugi w całym powiecie jędrzejowskim. Ponadto  z części pierwszej (język polski, matematyka) uzyskali równie wspaniały wynik – 71,6% - 7.stanin (stanin - jednostka miary wykorzystywana w pedagogice do porównywania wyników uczniów osiąganych podczas egzaminów).                                                                         

      Piotr Zaczkowski

      

     11.03.2016r. w siedzibie Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej
     w Jędrzejowie odbyła  się gminna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Karol Belicki, uczeń klasy VI, zajął III miejsce (grupa wiekowa – szkoła podstawowa).

                                                                                           Piotr Zaczkowski

      

     Uczniowie naszej szkoły, a dokładniej członkowie kółka teatralnego, odnieśli podwójny sukces w XI edycji konkursu profilaktycznego pod nazwą „Dziękuję, nie”. 
     Karol Belicki z klasy VI otrzymał wyróżnienie indywidualne za znakomitą grę aktorską, a spektakl przez nas przygotowany zajął 3. miejsce. Ponadto otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 500 złotych oraz mnóstwo słodkości. Natomiast Karol Belicki z rąk burmistrza odebrał nagrody rzeczowe. Nasz spektakl nosił tytuł Przemoc, alkohol, narkotyki i został przygotowany pod okiem Piotra Zaczkowskiego – opiekuna kółka teatralnego.

                                                                            Sprawozdawca – Piotr Zaczkowski

      

     Zwycięzcy konkursu „Portret Królowej”: Barbara Laskowska (kl.VI) i Barbara Leśniewska (kl. III).

     Zwycięzcy Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla klas IV-VI: miejsce I- Ewa Skrzypiec, miejsce III- Karol Belicki.

     Laureaci ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego Olimpus:  Ewa Skrzypiec i Karol Belicki.

     26 marca odbył się 1. międzyszkolny konkurs 1z10. W jego drugim etapie wzięło udział sześcioro zawodników         z dwóch szkół – Szkoły Podstawowej w Skroniowie i Szkoły Podstawowej w Rakowie. W turnieju zwyciężył uczeń naszej szkoły Karol Belicki.                                                                              

                                                                                                          Piotr Zaczkowski

      

     Od 2009 roku uczniowie naszej szkoły (klasy IV-VI) biorą udział w ogólnopolskiej olimpiadzie z języka angielskiego OLIMPUS. Co roku zajmują bardzo wysokie miejsce, za które dostają wyróżnienia. Jak dotąd najwyższym miejscem pochwalić się może piątoklasistka Ewa Skrzypiec, która w zeszłorocznej edycji konkursu zajęła 15. miejsce w Polsce. Warto dodać, że w całym kraju w konkursie wzięło udział 3376 uczestników w jej kategorii wiekowej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                           Szkolny organizator konkursu-Anna Zaczkowska

     11.03.2015r. w siedzibie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Jędrzejowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Komenda Powiatowa PSP w Jędrzejowie poza udostępnieniem świetlicy, przygotowała turniej od strony merytorycznej.

     Fundatorem dyplomów i nagród był Burmistrz Miasta Jędrzejowa. W turnieju uczestniczyło 19 uczestników w trzech grupach wiekowych.
     .
     W grupie pierwszej III miejsce zajął Karol Belicki, uczeń klasy V.

                                                                                                   Piotr Zaczkowski

     Tymoteusz Chabior zajął II miejsce w wojewódzkim konkursie pod tytułem Walory Świętokrzyskich Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Obiektywie. Finał konkursu odbył się Kielcach 27 listopada 2014r. Nagrody: tablet, globus i książka o zwierzętach. Ponadto dla szkoły organizator ufundował odtwarzacz blu-ray firmy Samsung i „zestaw małego chemika”.

     Piotr Zaczkowski

      

     14.03.2014 r. w siedzibie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Bezpośrednim organizatorem był Zarząd Miejsko-Gminny Ochotniczych Straż Pożarnych RP w Jędrzejowie. Nagrody i upominki ufundował Burmistrz Miasta Jędrzejowa. 1. miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął uczeń klasy IV Karol Belicki.

                                                                                       Piotr Zaczkowski

      

      

     Duży sukces ma na swoim koncie uczeń klasy V Jakub Gądek, który zajął pierwsze miejsce w konkursie pod hasłem „Serdecznie dobry człowiek” zorganizowanym z okazji 200 rocznicy urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP działających w Caritas Polska.

     Jakub został nagrodzony encyklopedią i pamiątkowym dyplomem. Rozstrzygnięcie konkursu  miało miejsce na początku marca 2014 roku.

                                                                                        Anna Zaczkowska

      

     14.03.2014 r. w siedzibie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Bezpośrednim organizatorem był Zarząd Miejsko-Gminny Ochotniczych Straż Pożarnych RP w Jędrzejowie. Nagrody i upominki ufundował Burmistrz Miasta Jędrzejowa. 1. miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął uczeń klasy IV Karol Belicki.

      Piotr Zaczkowski

     W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klasy szóstej najlepiej napisali w powiecie jędrzejowskim sprawdzian szóstoklasisty, a na tle województwa świętokrzyskiego był to 9. wynik. Średnia punktów wyniosła 28,40 pkt.

     Oto TOP-5 najlepszych szkół powiatu jędrzejowskiego – 1. Szkoła Podstawowa imienia Roalda Amundsena w Skroniowie 28,40; 2. Szkoła Podstawowa w Mokrsku 28,22; 3. Szkoła Podstawowa imienia Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie 28,00; 4. Szkoła Podstawowa w Podchojnach 27,09; 5.Szkoła Podstawowa w Brześciu imienia Jana Pawła II 26,20.

                                                                                                Piotr Zaczkowski